A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

כנס תוכניות עבודה לשנת 2018 - מינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים    

כנס תוכניות העבודה לשנת 2018 נערך השנה בחנוכה ה- 19.12.17 במלון גני ירושלים.
בכנס נערך סיכום של השנה החולפת וכן הצגת תוכניות לשנה הקרובה.

להלן המצגות שהוצגו במסגרת הכנס : 

סיכום פעילות שנת 2017 עיקרי תכנית עבודה לשנת 2018 - מר גדעון שלום, ראש המינהל

אגף בכיר קהילה – גב' ויויאן אזרן, מנהלת האגף

אגף בכיר דיור – גב' אורנה יוגב, מנהלת האגף

אגף בכיר הערכה, הכרה ותוכניות - מר מארק שמיס, מנהל האגף

שירות שיקום תעסוקתי ומקצועי – ד"ר שלי נורדהיים, מנהלת השירות

שירות הבריאות – גב' חיה יוסף, אחות ראשית

 

המצגות לקוחות מתוך קהילת הידע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 הזוכים בנקודות אור לשנת 2017 של מינהל המוגבלויות    

מתוך דברי ההקדמה של החוברת : 

"נקודת האור" היא דרך לציין עשייה או קידום מהלך שנועד להיטיב עם איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות.
סמנכ"ל בכיר וראש מינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, גדעון שלום, מינה וועדה לבחירת נקודות האור של המינהל לשנת 2017.
הוועדה מנתה שבעה חברים המייצגים את אוכלוסיית האנשים עם המוגבלות מהיבטיה השונים:
אדם המתמודד עם מוגבלות; אנשי מקצוע בעבר ובהווה; והורה (אם לאישה צעירה המתמודדת עם מוגבלות).
בראשות הוועדה עמד ד"ר מאיר חובב שהיה המנהל הראשון של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והקדיש את חייו לאנשים המתמודדים עם מוגבלות בתפקידיו השונים. ביטוי לעבודתו ניתן לראות בקריירה המרשימה שלו ובספרים הרבים אותם כתב במקצועיות וללא לאות.
הוועדה בחרה בשני מפעלי חיים של אנשי עשייה וחזון, אשר הקדישו חייהם לפיתוח שירותים מיוחדים לאנשים המתמודדים עם מוגבלויות וב- 16 מסגרות/תכניות מצטיינות בדיור בקהילה.
הקריטריונים להצעת המועמדות כללו: מעורבות והשתלבות בקהילה, קשר עם משפחות, פעילות פנאי, תעסוקה, קידום בריאות ואורח חיים בריא, תכניות ויוזמות חדשניות, תכנית קידום אישית או קבוצתית או פיתוח ידע, התנדבות, תכניות לפיתוח המשאב האנושי פיתוח פיסי כגון: אסתטיקה, בטיחות טכנולוגיה, נגישות ועוד.
אנו גאים להציג לפניכם את הזוכים אשר נבחרו להוות את נקודות האור לשנת 2017 :
הערכתי הכנה לכל הזוכים, המפעילים והמסגרות על מגוון של עשייה מקצועית חדשנות וקידום איכות חייהם של האנשים המתמודדים עם המוגבלות ולכל חברי הוועדה שעשו את הבחירה מתוך 64 מועמדים ראויים.
בכוונתנו להמשיך את מסורת "נקודות האור" בשנים הבאות בחג החנוכה.


גדעון שלום סמנכ"ל בכיר ראש מינהל מוגבלויות

להורדת חוברת הזוכים