A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

פרקטיקות של שילוב תעסוקתי: עמותות, עסקים ועובדים בעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית   מק"ט 97 | חוקרים נוספים : ד"ר עוזי ששון  

  מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

 נבחן השילוב התעסוקתי של בעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית בארגונים עסקיים וארגונים ללא כוונות רווח. במחקר הועברו שאלונים וראיונות בקרב מנהלים, עובדים מן השורה ועובדים בעלי מוגבלות. נמצא שישנה חלוקה ברורה בין ארגונים חברתיים ועסקיים מבחינת השירותים שהם מעניקים בתחום השילוב, ובנוסף, דפוסי ההעסקה שלהם את העובדים המוגבלים דומים, והשילוב הוא נדיר ורמתו היא לרוב נמוכה. מוצע כי ניתן לשפרה באמצעות הסברת התועלת העסקית של השילוב, וחשיפה והתנסות של המנהלים המיועדים לשילוב. ישנו דפוס של תלות הדדית בין מעסיקים ועמותות העוסקות בשילוב תעסוקתי, שמחייבת קיום מערך מתמשך של ליווי העובדים המוגבלים המשולבים במקומות העבודה.

 

סרטון המציג את עיקרי המחקר

יולי 2014, צולם בכפר השעשועים, סניף סגולה פ"ת, צילום ועריכה : שי שלומי

  לצפיה בסרטון עם כתוביות באנגלית 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


יחסי אם-ילד, אב-ילד ותפקיד האב במשפחות לילדים עם פיגור שכלי   מק"ט 37 | חוקרים נוספים: יעל ברק-לוי  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק ביחסי הורה-ילד במשפחות לילדים בני 4-6.5 בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), מתמקד במעורבות האב, ובקשר בין מעורבות האב לאינטראקציית אם-ילד ואב-ילד. נבדקה רמת המעורבות של האבות בטיפול בילדים, ונבחנה אינטראקציית אב-ילד, במשפחות בהן יש ילדים עם מש"ה אל מול משפחות הביקורת. נמצאו הבדלים אצל האבות ברמת האינטראקציה בין משפחות לילדים בעלי מש"ה לבין קבוצת הביקורת. נמצאו הבדלים בין הקבוצות באינטראקציות אם-ילד ואב-ילד. נמצא אפקט ממתן של משתנה מעורבות אב על הקשר שבין המש"ה לבין האינטראקציה של האם-ילד ושל האב-ילד במדדי הילד. המידע יכול לסייע לאנשי המקצוע לעזור לאבות לילדים בעלי מש"ה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


דימוי עצמי ושביעות רצון מעבודה בקרב נשים וגברים בעלי לקות אינטלקטואלית בתעסוקה מוגנת   מק"ט 588 | מנחים: ד"ר דורית סגל-אנגלצ'ין, ד"ר אורלי שריד  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקרים קודמים, בהם נבחנו הבדלי מגדר בדימוי עצמי ובשביעות רצון מתעסוקה, נמצא כי קיימים הבדלים משמעותיים בין נשים לגברים במדדים אלו. המחקר הנוכחי מבקש לבדוק את ההבדלים בין נשים לגברים בעלי לקות אינטלקטואלית המשולבים בחמש מסגרות מוגנות (מע"ש - מרכז עבודה שיקומי) של עמותת אלווין ישראל בדימוי העצמי ובשביעות הרצון מהעבודה ומהשכר. ממצאי המחקר מלמדים שיתכן והמע"ש מהווה אופציה ראויה לתעסוקה עבור אנשים בעלי רמת לקות אינטלקטואלית קלה וקלה-בינונית, ועל כן, למרות המגמות בארץ ובעולם הדוגלות בסגירתו, יש להוסיף ולחקור מסגרת תעסוקתית זו במטרה לשפר את השירותים הניתנים בה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


התפתחות תפקודי ניהול בגיל הצעיר בילדים עם תסמונות גנטיות ידועות   מק"ט 523 | מנחים: פרופ' ג'ודי אורבך, פרופ' ורדה גרוס-צור  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

תפקודי ניהול ומרכזיותם בגיל הרך הוא נושא הזוכה להתעניינות גוברת, הן בילדים עם התפתחות תקינה והן בילדים עם הפרעות התפתחותיות. המחקר בדק את הקשר בין גיל מנטלי ותפקודי ניהול בילדים צעירים עם תסמונות גנטיות של מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), הקשר בין תפקודי ניהול ותפקוד אדפטיבי, ההשפעה של יחסי הגומלין בין מהירות לדיוק, וההשפעה של מידת התיווך הניתנת על הביצוע במטלות של תפקודי ניהול. הממצאים מראים, שאצל ילדים עם תסמונות גנטיות של מש"ה, ישנם תפקודי ניהול נמוכים באופן מובהק בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה המתואמים ע"פ גיל מנטלי.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


חווית החיים בצל הורה בעל מגבלה שכלית   מק"ט 561 | מנחה: פרופ' לאה קסן  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מחקר זה בוחן את משמעות החיים בצל הורה בעל מגבלה שכלית. קולם של ילדים אלו מובא כאן, במטרה לאפשר הצצה לחייהם יוצאי הדופן ולספק פרספקטיבה נוספת בתקופה של שבירת המוסדיות והרחבת הזכויות, של אותם אלו החיים בקרבינו המוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים. ממצאי המחקר מצביעים על ילדות מורכבת, רצופה דילמות כאשר נדרשו הילדים בגיל צעיר למלא תפקידים הוריים, כאשר במקביל הם בחיפוש מתמיד אחר דמות הורית חליפית. עם זאת, ניכר כי הילדות בצל ההורה המוגבל פיתחה במרואיינים שחוו אותה והצליחו להתעלות על המגבלות כנגד כל הסיכויים, חוסן אישי גבוהה.

 

סרטון המציג את עיקרי המחקר

נובמבר 2014, צילום ועריכה : שי שלומי

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


תפיסת הילד החריג במשפחה הבדואית והשפעתה על דימויה ותפקודה של היחידה המשפחתית   מק"ט 18 | חוקרים נוספים: פרופ' ורד סלונים-נבו  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. מחקר זה עוסק בנושא המוגבלות השכלית התפתחותית (מש"ה) בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל. מטרתו הייתה ללמוד על חווית ההורות לילד בעל מש"ה, על דרכי ההתמודדות של ההורים, ועל השפעת מצב זה על יחסי הנישואין. וכן לבחון את רשתות התמיכה העומדות לרשות המשפחה ואת יחס החברה והמשפחה המורחבת לילד החריג. המחקר ערך כשלוש שנים ובמסגרתו נדגמו הורים, בני החברה הבדואית, מהערים ומהכפרים המוכרים והלא מוכרים. מהממצאים, עולה תמונה קשה אודות חווית ההורות של הורים, בני החברה הבדואית, לילדים בעלי מש"ה. תמונה זו, ניתנת לשינוי, ועל כן בסיכום המחקר מוצגות האימפליקציות הטיפוליות והאימפליקציות…

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


מימדים של שיתוף פעולה בין מומחים והורים לילדים בדואים עם פיגור שכלי: ההיבט הרב תחומי (המקצועי) וההיבט ההורי   מק"ט 23  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל, ומתמקד בשני צירים של השוואה: האחד – משמעות של הורות ושל שיתוף פעולה (שת"פ) בעיני אנשי מקצוע ממגוון תחומי מומחיות, העובדים עם אוכלוסייה זו. השני – משמעות של הורות ושל שת"פ בעיני הורי הילד. מטרתו העיקרית של המחקר היא, לזהות ולהגדיר ממדים של שת"פ, ולהציג ממדי התנהגות המאפשרים עבודה בשת"פ. למחקר שתי תרומות מרכזיות. האחת, היא בהדגשת ממדים של שת"פ שעלו בו, שהידע לגביהם הוא קריטי בקביעת אופי, איכות ויישום נושא שת"פ עם ההורים. השנייה, היא הצגה של 26 ממדי התנהגות יישומיים, עבור אנשי מקצוע.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


לקראת הגדרת המושג "איכות חיים" בעבודה סוציאלית   חוקרים נוספים : פרופ' יוחנן ווזנר  

המאמר סוקר את המסגרות המושגיות השונות אשר מוצעות בספרות להגדרת המושג "איכות חיים", כמו גם את הגישות המחקריות הנגזרות מהן, במטרה לסלול את הדרך לבחירת הגדרה רלוונטית למקצוע העבודה הסוציאלית. המאמר מציג את מגבלות הגישות השונות ואת תרומתה הפוטנציאלית של הגישה המערכתית לחקר איכות החיים. מטרת המאמר אינה להציע דרכי התערבות לשיפור איכות החיים האנושית, כי אם להגביר את המודעות לחשיבות שבמציאת הגדרה שתוכל לשרת את התפיסה המקצועית.

 

לפריט המלא
קרא | הורד