A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

"אהבה ללא גבולות?"- תפיסות עובדים סוציאליים ביחס לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות דיור חוץ- ביתיות   מק"ט 890-104-2018| מנחה: ד"ר רוני הולר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מחקר זה מבקש לבחון את תפיסותיהם של עובדים סוציאליים ביחס לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית המתגוררים במסגרות דיור חוץ-ביתיות. שלוש שאלות מנחות את המחקר: (1) מהן התפיסות של עובדים סוציאליים לגבי זוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית? (2) מהן התפיסות של עובדים סוציאליים ביחס למדיניות הקיימת בארגונם כלפי זוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית? (3) מהן דרכי ההתערבות של עובדים סוציאליים בנושאים הקשורים לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית?
המחקר נשען על הפרדיגמה האיכותנית. לצורך המחקר נערכו ראיונות חצי-מובנים עם חמישה-עשר עובדים סוציאליים אשר עובדים במסגרות דיור חוץ-ביתיות ואשר נדגמו באופן מכוון. הנתונים שנאספו נותחו בהתאם לעקרונות הניתוח התמטי.
במחקר יוצגו הנחות היסוד של העובדים הסוציאליים לגבי זוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית, תפיסותיהם לגבי השלבים השונים בזוגיות ותפיסת תפקידם ביחס לתחום הזוגיות בעבודתם עם אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות הדיור. בנוסף, הממצאים יאפשרו לזהות חסמים, ברמת הפרקטיקה והמדיניות, אשר מגבילים את היכולת של אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות דיור חוץ ביתיות לממש את שאיפתם לזוגיות.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


מוגבלות שכלית התפתחותית בקרב פגים: מחקר אורך בינקות לבדיקת גורמי סיכון, סימנים מוקדמים ומאפיינים אימהיים (מחקר המשך)   מק"ט 150  

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

במחקר זה נמצא כי פעוטות שנולדו פגים הם בסיכון מוגבר לעיכוב התפתחותי ולקשיי ויסות והתנהגות, כאשר משתנים הקשורים להיריון מהווים גורמי סיכון לקשיים אלו. פעוטות פגים עם עיכוב התפתחותי אופיינו בקשיים התפתחותיים כבר בשלבים מוקדמים, כאשר הפער גדל לאורך הזמן. מצאנו גם כי הרגישות ההורית בקבוצת הפגים הייתה נמוכה מזו של קבוצת ההשוואה, ויחסי הגומלין היו מפותחים פחות. כמו כן, נמצא כי הציון במבחן ההתפתחותי ניבא מאפיינים הקשורים לאינטראקציית הורה- ילד, מה שמצביע על סיכון גבוה יותר בקרב פעוטות פגים עם עיכובים התפתחותיים ליותר מאפיינים שליליים באינטראקציה ופחות מאפיינים חיוביים. לפיכך, עולה החשיבות של מעקב התפתחותי מתמשך ומתן טיפול תואם לפגים שנמצאים בסיכון לעיכוב התפתחותי, וכן עולה הצורך בהתייחסות למאפייני האינטראקציה כחלק מהליך האבחון והטיפול.
 
למחקר הקודם בנושא

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


מוגבלות שכלית וסטיגמה   Intellectual Disability and Stigma, Katrina Scior, Shirli Werner, Palgrave Macmillan UK,2016  

 -

ספר זה בוחן כיצד מוגבלות שכלית התפתחותית מושפעת מסטיגמה וכיצד סטיגמה זו מתפתחת.
כשני אחוז מאוכלוסיית העולם בעלת מוגבלות שכלית התפתחותית אולם הנראות של אוכלוסיה זו נמוכה מאוד והיא סובלת מהדרה מתמשכת מהחברה.
דעות קדומות באשר לאוכלוסיה זו רווחות והן משפיעות גם על המשפחה הסובבת את האנשים עם מוגבלות שכלית והן על האנשים עצמם. ספר זה מספק מסגרת להתמודדות עם הסטיגמה על המוגבלות השכלית והוא מציג דרכים להתערבויות שונות נגד הסטיגמה והוא מביא את התפקיד המרכזי של הסינגור העצמי בהקשר זה.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 הזמנה להורים להשתתף במחקר : מצב השירותים הקיימים לאנשים עם מוגבלות שכלית    

מחקר מקיף מטעם ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית הבודק את מצב השירותים הקיימים למתבגרים ובוגרים (גילאי 13-25) שלהם מוגבלות שכלית וקשיים רגשיים, נפשיים או התנהגותיים.
מטרת המחקר היא למפות את המכשולים והגורמים המסייעים בעת חיפוש שירותים עבור בן משפחה זה.

צוות המחקר מזמין הורים להשתתף בו. לפרטים נוספים הורידו את הקובץ המצורף.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


השירות הצבאי של אנשים עם מוגבלות שכלית: השפעתו על איכות החיים של הפרט והוריו ועל עמדות הסביבה כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית   מק"ט 79  

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

"שווים במדים" הינה תכנית ייחודית שפותחה במטרה לתת הזדמנות לאנשים עם מוגבלות שכלית לשרת שירות צבאי נורמטיבי ומשמעותי. מחקר זה הינו מחקר מלווה לתוכנית זו ולו שלוש מטרות עיקריות: (1) לבחון את ההשפעות של התוכנית ושל השירות הצבאי על חיילים עם מוגבלות שכלית, (2) לבחון את ההשפעות של התוכנית ושל השירות הצבאי על בני משפחתם של חיילים עם מוגבלות שכלית, ו-(3) לבחון את השפעות השירות הצבאי של חיילים עם מוגבלות שכלית על חיילים ומפקדים המשרתים עימם באותן היחידות.
המחקר התחלק למספר שלבים: (1) בוצעו ראיונות עומק חצי מובנים בכמה נקודות זמן עם 39 בוגרים עם מש"ה הלוקחים חלק בתכנית, (2) בוצעו ראיונות עומק חצי מובנים בכמה נקודות זמן וכן מענה על שאלונים עם 36 הורים/אפוטרופוסים של בוגרים עם מש"ה הלוקחים חלק בתכנית, (3) בוצעו ראיונות עומק חצי מובנים עם 26 מפקדים וממונים ישירים של החיילים עם מש"ה ו-(4) הועברו שאלונים ל-255 חיילים בעלי התפתחות תקינה המשרתים עם חיילים עם מש"ה ושאינם משרתים עם חיילים עם מש"ה.
ממצאי המחקר עולה כי לתכנית "שווים במדים" תרומות חיוביות עבור החיילים הלוקחים בה חלק, משפחתם, מפקדיהם והמערכת הצבאית וכן החברה כולה. באופן ספציפי, נמצא כי החיילים המשרתים בתוכנית מרגישים שהם משולבים חברתית, כמו כולם. בנוסף, נמצא כי ההורים רואים את התכנית כמשמעותית ומעורבים בפרוייקט.
 
למצגת המציגה את עיקרי הממצאים לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


תכנית התמחות חדשה בתחום המוגבלויות, השיקום ובריאות הנפש    

תכנית ההתמחות בתחום המוגבלויות היא תכנית לימודים בין-תחומית וחדשנית, ומיועדת לסטודנטים בתוכניות המוסמך של בתי הספר לריפוי בעיסוק, לרפואה ולעבודה סוציאלית.
 
התמחות זו, אשר פותחה בשיתוף בתי הספר תאפשר רכישת ידע תיאורטי, אמפירי ומעשי בתחום המדיניות, הטיפול והשיקום של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם במעגל החיים, המהווים קבוצה גדולה, ייחודית ומאתגרת אשר מטופלת ונתמכת על ידי מגוון רחב של אנשי מקצועי ברחבי הארץ.
 
תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי ההתערבות, הטיפול והשיקום של אוכלוסייה זו המונה למעלה ממליון איש בישראל.
 
פרטים נוספים לגבי תנאי קבלה ותוכנית הלימודים ניתן למצוא באתר ביה"ס לריפוי בעיסוק
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/occupationaltherapy/He/education/Pages/MSc.aspx
 
ובאתר ביה"ס לעבודה סוציאלית בקישור הבא:
http://www.sw.huji.ac.il/page/576מוגבלות שכלית התפתחותית בקרב פגים: מחקר אורך בינקות לבדיקת גורמי סיכון, סימנים מוקדמים ומאפיינים אימהיים   מק"ט 90  

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם
מטרות המחקר היו לבחון את אחוז הסיכון למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בפגים ולזהות גורמי סיכון בהריון ובלידה; לזהות מאפיינים המבחינים בין פגים עם ובלי מש"ה; ולבחון השלמה של האימהות עם חוויית הלידה המוקדמת ואת מאפייני האם והילד התורמים להשגת השלמה מוקדמת. 12 פגים נמצאו בעלי עיכוב התפתחותי בגיל שנה והתאפיינו בשבוע לידה מוקדם, ציוני אפגר נמוכים, גורמי סיכון פרינטאליים גבוהים, וציונים נמוכים במבדקי התפתחות יותר. מהממצאים עולה החשיבות של מעקב והתערבות טיפולית בקרב תינוקות עם גורמי הסיכון שנמצאו, ועולה החשיבות של מעקב אחר התפתחותם של פגים לאורך זמן. בנוסף, עולה הצורך במתן טיפול מוקדם במידה וקיים חשש לעיכוב התפתחותי.

לסרטון המציג את עיקרי המחקר
צילום ועריכה : שי שלומי, 2015
לסרטון עם כתוביות בשפה האנגלית לחץ כאן
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית- בחינת תרומתו של שינוי המונח "פיגור שכלי" ל-"מוגבלות שכלית"   מק"ט 619 | מנחה: ד"ר שירלי ורנר  

 עבודת גמר זו לתואר שני נערכה בסיוע מלגה של קרן שלם

בשנת 2012 הוחלט במדינת ישראל על שינוי המונח הטרמינולוגי הרשמי לתיאור מוגבלות שכלית ומעבר מהמונח "פיגור שכלי" למונח "מוגבלות שכלית". מטרת המחקר הייתה לבחון בעקבות שינוי זה האם קיימים הבדלים בעמדות כלפי אנשים עם מוגבלות-שכלית בהתייחס למונחים "פיגור שכלי" ו"מוגבלות שכלית" ברמה הרגשית, הקוגניטיבית וההתנהגותית. לא נמצאו הבדלים בעמדות כלפי מוגבלות שכלית בהתייחס למונחים השונים, אך ברכיב ההתנהגותי נמצאה התנהגות חיוביות יותר בעת השימוש במונח "מוגבלות שכלית" לעומת "פיגור שכלי". נמצא קשר חיובי בין ידע סובייקטיבי ועמדות, אך לא בין הכרות מוקדמת ועמדות. הממצאים מלמדים כי אין די בשינוי טרמינולוגי בכדי להביא לשינוי בעמדות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


איכות חיים סובייקטיבית בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית בגיל הזקנה: הקשר לפעילות פנאי ולרשת החברתית   מק"ט 605 | מנחה: ד"ר שירלי ורנר  

עבודת גמר זו לתואר שני נערכה בסיוע מלגה לקרן שלם
 
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק איכות החיים הסובייקטיבית בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית בגיל הזקנה, והקשר שלה לפעילויות הפנאי שלהם ולרשת החברתית. איסוף הנתונים בוצע באמצעות שאלונים שהועברו בראיונות אישיים ל-51 אנשים עם מש"ה קלה עד בינונית, בגילאי 40 ומעלה. נמצא כי ללא קשר לקבוצת גיל, ככל שהאנשים עסקו יותר בפעילות אקטיבית כך איכות החיים גבוהה יותר. בנוסף, נמצא קשר חיובי בין תדירות הפעילות עם איכות חיים. בניגוד למשוער נמצא קשר שלילי בין רמת הבחירה האישית בפעילויות לבין איכות חיים. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין מספר הקשרים החברתיים ורמת התמיכה החברתית לאיכות חיים.
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


איכות חיים משפחתית בקרב משפחות המגדלות ילד עם נכות התפתחותית ביחס למשאבים של תמיכה משפחתית, חברתית, תמיכה משירותי מדינה, דת ורוחניות   מק"ט 614 | מנחה: ד"ר שירלי ורנר  

 עבודת גמר זו לתואר שני נערכה בסיוע מלגה לקרן שלם

מטרת המחקר הייתה לבחון איכות חיים משפחתית של הורים לילדים עם נכות התפתחותית בשלושה היבטים: איכות חיים משפחתית בפן התרבותי, החשיבות הסובייקטיבית של תמיכה משפחתית, חברתית ותמיכה משירותים לאיכות חייהם המשפחתית, ותפקידם של דת ורוחניות כמשאב נוסף לאיכות חיים משפחתית. המדגם כלל 170 משפחות יהודיות לילדים בגילאי 3-14 עם נכות התפתחותית. הורים מילאו שאלונים על איכות חיים משפחתית, תמיכה משפחתית וחברתית, תמיכה משירותי מדינה ותמיכה דתית-רוחנית. משפחות דתיות וחרדיות, דיווחו על איכות חיים משפחתית גבוהה ביחס למשפחות מסורתיות וחילוניות. לא נמצאו הבדלים ביחס למידת התמיכה המשפחתית והחברתית ותמיכה משירותים. תמיכה משפחתית ותמיכה דתית-רוחנית, נמצאו כמנבאות איכות חיים משפחתית בקרב משפחות דתיות וחרדיות, ותמיכה חברתית נמצאה כמנבאת איכות חיים משפחתית בקרב משפחות מסורתיות וחילוניות. כל המשפחות דיווחו כי ישנה חשיבות לשירותי המדינה, אך הביעו חוסר שביעות רצון מנגישותם ואיכותם.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד