A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

בחירות 2019 של כולם, לכולם!   מידע על הנגשת שידורי בחירות 2019 בפישוט לשוני  

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


התאמת תהליך יצירת סמלים ציבוריים ובדיקת מובנותם לאנשים עם מוגבלות שכלית על פי תקני איזו 2014: 9186-1 ISO, 22727 :2007 ISO   מק"ט 216| חוקרים נוספים: גב' שרון גנות  

 מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם, המוסד לביטוח לאומי- אגף הקרנות, והמכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית .
 
מטרת המחקר הייתה לבחון האם ועד כמה סמלים, אשר נוצרו על פי התקן הבינלאומי ליצירת סמלים ציבוריים (ISO 22727: 2007), נגישים ומובנים לאנשים עם מוגבלות שכלית בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.
 
במסגרת המחקר יוצרו 15 סמלים על פי התקן ונבדקה רמת מובנותם באמצעות שימוש במבחן לבדיקת מובנות סמלים ציבוריים ( ISO 9186-1:2014). במחקר השתתפו 60 משתתפים מהאוכלוסייה הכללית ו-60 משתתפים עם מוגבלות שכלית בהתאם להנחיות התקן.
 
הממצאים מצביעים כי רוב הסמלים שנמצאו כמובנים לאוכלוסייה הכללית לא היו מובנים לאנשים עם מוגבלות שכלית.
 
מסקנות המחקר מעלות שיש להמשיך ולבחון כיצד ניתן להתאים את התקן הבינלאומי כך שסמלים המיוצרים ונבדקים על פיו יהיו מובנים לאנשים מוגבלות שכלית.

 

 

מילות מפתח: סמלים ציבוריים, ISO 22727: 2007, ISO 9186-1:2014, מבחן מובנות, נגישות קוגניטיבית, תקן ליצירת סמלים ציבוריים, תקן איזו.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


לראשונה בישראל : אירווזיון 2019 בשידור מונגש גם לאנשים עם מוגבלות שכלית    

 -

 

 תאגיד השידור הישראלי כאן ינגיש את אירוויזיון 2019 בשידור חי בערוצי יוטיוב:

 

 

תרגום לשפת הסימנים, תיאור קולי ולראשונה גם הנגשה קוגניטיבית באמצעות פישוט סימולטני - כלומר תרגום לשפה פשוטה בזמן אמת.

 

חטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי כאן מנגישה את שידורי האירוויזיוןשיערכו בתל אביב במהלך חודש מאי עבור אנשים עם מוגבלויות, כדי שכולם יוכלו ליהנות באופן שוויוני באירוע המיוחד.
אחת ההתאמות תהיה הנגשה קוגניטיבית. ההנגשה הקוגניטיבית היא שיטה ייחודית שמטרתה ליצור סביבה ברורה, פשוטה וחד משמעית עבור אנשים עם מוגבלויות שמקשות עליהם להתמודד עם מלל רב, מורכבות וקצב מהיר.
במהלך השידור המיוחד, יבוצע פישוט סימולטני, כלומר תכני התחרות יתורגמו בזמן אמת לשפה פשוטה באופן שיאפשר לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית להבין, לעקוב וליהנות מהאירוע יחד עם כולם.
ההנגשה הקוגניטיבית תעשה ע"י המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית, מיזם משותף של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו.
מועדי השידורים:
שידור חצי גמר ראשון   יום שלישי ה- 14/05/19 בשעה 22:00
שידור חצי גמר שני       יום חמישי ה-16/0519 בשעה 22:00
שידור אירוע הגמר       מוצאי שבת ה-18/05/19 בשעה 22:00
 
בשידורי האירוויזיון בהנגשה קוגניטיבית ניתן לצפות בערוץ youtube ייעודי אליו ניתן להגיע דרך כפתור live באתר האינטרנט של כאן או בהגעה עצמאית לערוץ יוטיוב שהכתובת שלו רשומה כאן:
https://www.kan.org.il/eurovision2019/live.html
 
 

השנה כולם נהנים מאירוויזיון 2019!

 

 

 
מצ"ב פרסום בשפה פשוטה
מצ"ב פרסום רגיל
 
כי לאט ופשוט גם זו נגישות!

 

 
המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית, אגודת עמי והקריה האקדמית אונו
 אירוויזיון 2019 - שידור נגיש לאנשים עם מוגבלות    

 

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


עובדים על זה : עקרונות להנגשה קוגנטיבית בסביבת העבודה   מחברים נוספים : הילה רימון-גרינשפן, מיכל טנא רינדה, שירה ילון-חימוביץ  

 בישראל, ההכרה בתפקידה המרכזי של עבודה בשילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה, בצד שיפור במצבם הכלכלי והקלה על הוצאות המדינה על קצבאות נכות, באה לידי ביטוי הן בחקיקה שוויונית המכירה בזכות לנגישות ובחובת התאמות לצידה והן במדיניות עידוד יציאה לעבודה (מור 2012). במילים אחרות, ביצוע התאמות והנגשת שוק העבודה מהווים תנאי הכרחי להשתלבות של אע״מ בשוק העבודה.

הדבר נכון אף יותר כאשר מדובר בהשתלבותם של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית בשוק העבודה. על אף החקיקה, ועל אף העובדה שהמדינה מעניקה מענקים ייחודיים לכך, יישום ההתאמות עבור אע״מ קוגניטיבית נמצא עדיין בראשיתו.

המאמר ממפה את הקשיים העיקריים בשילוב א/נשים עם מוגבלות קוגניטיבית בעבודה, עומד על השלבים המהותיים להנגשה בהליך הקבלה לעבודה והתאמת העבודה עצמה ומציע מודל ראשוני להתייחסות מובנית להנגשה קוגניטיבית בסביבת העבודה. במסגרת המאמר יוצגו עקרונות כלליים של המודל לצד כלים מעשיים ודוגמאות פרקטיות עבור ההיבטים השונים של הנגשה קוגניטיבית בסביבת העבודה.

הכותבות משתייכות למכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית והיוזמה לכתיבת המאמר עלתה בעקבות התקדמות תיאורטית בתחום וצבירת ניסיון מעשי של יעוץ לגבי הנגשת סביבות עבודה והנגשה של מסמכים עבור ארגונים שונים.

 

למאמר 

 

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


ספר החגים והמועדים (חגי ישראל)    

 -

המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית גאה להציג את ספר החגים ומועדים (חגי ישראל) המונגש קוגניטיבית – בכריכה קשה.
הספר מציג על כלל חגי ומועדי ישראל ומספק לגבי כל אחד ואחד את המידע העיקרי לגבי אותו המועד. המידע שמאוזכר לגבי כל אחד מן המועדים: מועד החג, המקור לקיום החג, תיאור המנהגים המאפיינים את החג ושיר מאפיין של מועד זה.
כל המידע כתוב בשפה פשוטה אשר לצד התכנים סמלים שנבנו בייחוד לפרויקט זה ומהווים ייצוגים גרפיים של התכנים המרכזיים בכל פסקה ופסקה.
מבחינה גרפית, הספר מעוצב בצורה שמאפשרת להתמצא בין הפרקים בצורה נוחה וברורה.
ספר זה מרכז למעשה עבור כולנו את כל המידע הרלוונטי לציון חג בשפה המובנת לכל. מעבר לתרומה המהותית של הדבר לאנשים עם מוגבלות, ארגון המידע בצורה זו מאפשר לכל בית ובית בישראל לקבל את המידע בצורה מאוגדת, מאורגנת ונוחה.
 
מצורף הטופס להזמנת הספר 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


ספר החגים והמועדים (ימים מיוחדים) המונגש קוגנטיבית    

לאורך השנה האחרונה בוצע תהליך מקיף של כתיבת ספר חגים ומועדים (חגי ישראל) מונגש קוגניטיבית.
הספר עובר על כלל חגי ומועדי ישראל ומספק לגבי כל אחד ואחד את המידע העיקרי לגבי אותו המועד. המידע שמאוזכר לגבי כל אחד מן המועדים: מועד החג, המקור לקיום החג, תיאור המנהגים המאפיינים את החג ושיר מאפיין של מועד זה.
כל המידע כתוב בשפה פשוטה אשר לצד התכנים סמלים שנבנו בייחוד לפרויקט זה ומהווים ייצוגים גרפיים של התכנים המרכזיים בכל פסקה ופסקה. מבחינה גרפית, הספר מעוצב בצורה שמאפשרת להתמצא בין הפרקים בצורה נוחה וברורה.
ספר זה מרכז למעשה עבור כולנו את כל המידע הרלוונטי לציון חג בשפה המובנת לכל. מעבר לתרומה המהותית של הדבר לאנשים עם מוגבלות, ארגון המידע בצורה זו מאפשר לכל בית ובית בישראל לקבל את המידע בצורה מאוגדת, מאורגנת ונוחה.

את הספר ניתן לרכוש במספר פורמטים:
א. ספר מרוכז בו מופיע כל המידע המצויין בסדר כרונולוגי.
ב. כעשרים חוברות שבכל אחת ואחת מהן מופיע מידע לגבי אחד מן חגי ישראל. חוברות אלה נמכרות כמארז מהודר.
ג. התקן חיצוני (דיסק און קי) בו המידע מופיע כקובץ קריאה.

לפרטים ניתן לפנות לאורנית אבידן זיו במייל : ornitav@gmail.com

דוגמא מתוך ספר החגים :

 

לפריט המלא
קרא | הורד


"ושמחת בחגך!" אסופת תכנים בפישוט לשוני על חגי ישראל    

לכל עם מסורת הכוללת קיום חגים ומועדים המציינים את יחוד העם בעבר ובהווה.
המסורת כוללת מגוון של מנהגים והתנהגויות מקובלים . לכל אחד מן המנהגים רציונל ומאורעות היסטוריים אשר הביאו לקיום ושימור המנהג היום.
אנו באגודה, לא מסתפקים בקיום המנהגים בפועל (דבר שאנו מקיימים בחגיגיות רבה כבר שנים ארוכות ), אלא שואפים להקנות לאוכלוסייה את הידע הנדרש על מנת להבין את המקור וההסבר לקיום החג. אנו מאמינים כי בהינתן ידע זה תתקיים בחירה אמתית והנאה בקיום המסורת.
כיצד נעשה מהלך מורכב זו?
כאשר מציגים את המידע לאנשים עם מגבלה קוגניטיבית התפתחותית יש להציג את המידע בצורה פשוטה רעיונית, לארגן את החומרים בצורה נהירה ולבחור בצורה מוקפדת את אוצר המילים בו עושים שימוש. כמו כן, פעמים רבות, שימוש בסמלים מקל על העברת הרעיונות המרכזיים.
 
להלן פריטי המידע שפורסמו -
 

- חנוכה
 
- הגדה של פסח
 
- סמלי המכות 
 
- טו בשב"ט
 
- יום הזיכרון לשואה והגבורה

 סמלים מונגשים - עשרת המכות   ברכת חג פסח שמח  

 -