הנחיות להגשת בקשה לסיוע לתוכנית הגברת המודעות לתחום המוגבלות השכלית ברשויות המקומיות    
 במסמך זה ההנחיות למילוי טופס בקשה למענק לאירוע הגברת מודעות לתחום המש"ה ברשויות המקומיות.

 


לפריט המלא
קרא | הורד