מחקרים איכותניים    

כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך מאגר המחקרים של קרן שלם העוסקים בקידום ושיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) והסובבים אותם.

* בכל פריט מידע בו מצויין המונח - פיגור שכלי הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)

 

 

ראיונות עומק פתוחים לא מובנים

 

ראיונות חצי מובנים

 

 

ראיונות מובנים

 

 

 

מחקרים עם תצפיות

 

כלי מחקר איכותניים