עוני ומוגבלות - היבטים מהארץ ומהעולם      

 

 קרן שלם שותפה בתכנון ובמימון יום עיון זה