מחקרים כמותניים      

כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך מאגר המחקרים של קרן שלם העוסקים בקידום ושיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) והסובבים אותם.

כל המעוניין להשתמש באחד מכלי המחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים.

לקרן שלם אין זכויות על הכלים המוצגים במאגר זה.

* בכל פריט מידע בו מצויין המונח"פיגור שכלי", הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)

 

טפסי הסכמה מדעת 

כלי מחקר בתחום איכות החיים

רווחה נפשית וחרדה

דיור

מערכת מציאות מדומה

מצב בריאותי

נופשונים

פנאי

תזונה ופעילות גופנית

כלי מחקר בתחום ההורות והמשפחה

יחסי משפחה ואחאים

עמדות ומעורבות הורים

תמיכה חברתית משפחתית

 

היבטים כלכליים וחברתיים בהקשר המשפחתי 

 

כלי מחקר בתחום ההיבטים ההתנהגותיים והחברתיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

אינטראקציות התנהגותיות

התנהגות ופגיעה מינית

התנהגות מסתגלת ורמת תפקוד

 מדידת שיווי משקל ויכולות מוטוריות

שייכות וקוגניציה חברתית

כלי מחקר בתחום ההיבטים הקוגנטיביים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

אינטליגנציה

כישורי שפה

 

 זיכרון

תפקודים ניהוליים

 

 

תפיסת זמן

קבלת החלטות


 כלי מחקר בתחום ההיבטים הרגשיים כללי

דחק

דימוי עצמי וחוסן אישי

הערכת כאב

צמיחה ממשבר, תקווה, התמודדות והעצמה

תפיסת ביטחון

תפיסות לגבי העתיד

כלי מחקר בתחום הערכת תוכניות

שאלונים לאיפיון ארגונים, עובדים סוציאליים, מנהלים ועוד

כלי מחקר בתחום התעסוקה

שימוש בכלי עזר

מחשב

מחקר הערכה ומדידה

כלי מחקר בתחום חברה וקהילה

עמדות חברתיות

כלי מחקר בתחום הנגישות

הנגשה קוגנטיבית

הנגשה פיסית