קול קורא לרעיונות ויוזמות לקידום למידה חברתית-רגשית לבני ובנות נוער במצבי סיכון      
עמותת אשלים מזמינה ארגונים, צוותים, אנשי מקצוע, יזמי םופעילים להציע רעיון או יוזמה חדשניים, שימומשו במסגרת תהליך זה.
בתום תהליך בחירה מקצועי, תיבחר יוזמה אחת מתוך כלל היוזמות שיוגשו, אשר תפגין חדשנות, יצירתיות, התאמה לצרכים ופוטנציאל להפצה ולהטמעה רחבה. אשלים תעמיד לרשות היוזמה שתיבחר: ידע, מומחיות, תמיכה כספית וליווי מקצועי לאורך תקופת הפיתוח.
 
לפרטים נוספים והנחיות הקול הקורא