הנחיות להגשת בקשה לפרוייקט במסלול מעלה      

במסמך זה נמצא כל המידע בנוגע להגשת בקשה במסלול מעלה.

כאן תמצאו מידע לגבי תחומי והיקפי הסיוע, אילו מסגרות יכולות לפנות, תדירות, המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה וכן הליך הטיפול בהם. אנא פעלו במדוייק בהתאם להנחיות המוצגות במסמך.


לפריט המלא
קרא | הורד