להיות מוכן זה להיות מוגן- הדרכה בנושא היערכות למצבי חירום   מצגת בפישוט לשוני  
בין התאריכים 26-30.5.2013 התקיים תרגיל שבוע חירום לאומי "עורף איתן 1". במסגרת תרגיל זה הוכנה מצגת זו, בפישוט לשוני. שמטרתה להכין אנשים עם מוגבלות שכלית לקראת מציב חירום.

 

המצגת נמצאת בקהילת הידע, האגף לטיפול באדם עם מש"ה

ניתן להיעזר בסרטון ההדרכה אין מה להילחץ שעוסק גם הוא בנושא.