כל רשות מקומית/אזורית בישראל, רשאית להגיש בקשה לקרן שלם לקבלת מענק כספי לפרויקטים פיזיים למסגרות יום בקהילה עבור אנשים שאובחנו ומוכרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
 הפניה לקרן לקבלת סיוע לפרויקטים תתבצע ע"י אגפי ומחלקות  הרווחה והשירותים החברתיים ברשויות המקומיות, בתיאום ובשיתוף עם המפקח המחוזי, מינהל מוגבלויות , משרד העו"ר והש"ח.
 
הסיוע מיועד לשיפוץ וציוד של מסגרות בקהילה המאפשרים שיפור של איכות החיים עבור מקבלי השרות. בשנת 2020 לא יידונו ע"י הקרן בקשות למענקים לבנייה. 
 
בשנת 2020 חלים שינויים במדיניות הקצאת מענקי הקרן. הנהלת קרן שלם קבעה סדרי עדיפויות לחלוקת תקציב/משאבי הקרן לשנה זו ,על מנת שהקרן תוכל לעמוד בהתחייבויות העבר, ולהמשיך גם בעתיד לסייע לפיתוח מענים ושירותים לאנשים עם מש"ה, ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ.
 
ההחלטות הוטמעו במסמכי הנחיות להגשת בקשה לפרויקט פיזי במסלול רגיל  באחריות הגופים הפונים להתעדכן ולפעול בהתאם להנחיות.
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
מנהלת תחום: מיקי כהן, סמנכ"ל פיתוח פיזי | mickyc@kshalem.org.il
 
מזכירת תחום: לימור שירי שולץ : limor@kshalem.org.il

הנחיות להגשת בקשה לפרוייקט במסלול הרגיל    

במסמך זה נמצא כל המידע בנוגע להגשת בקשה במסלול הרגיל.

כאן תמצאו מידע לגבי תחומי והיקפי הסיוע, אילו מסגרות יכולות לפנות, תדירות, המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה וכן הליך הטיפול בהם. אנא פעלו במדוייק בהתאם להנחיות המוצגות במסמך.


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס ריכוז קבלות/חשבוניות    


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס ריכוז הצעות מחיר    

זהו טופס ריכוז הצעות מחיר שיש לצרף לבקשה. לנוחיותכם העלינו את הטופס כקובץ וורד על מנת שתוכלו להורידו ולערוך אותו בהתאם לצרכים של הבקשה. ניתן להוסיף ו/או לגרוע שורות מהטופס בהתאם לצורך.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס תוכנית מימון    


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס תקציר פרוייקט    

 טופס זה חייב להיות חתום על ידי כל הגורמים המצויינים, לאחר החתמות יש לסרוק אותו לשלוח באמצעות המייל בלבד.


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס בקשה להמרה    

טופס זה מיועד לבקשה להמיר ייעוד של ציוד או פריט שאושר לפריט אחר.
יש להגישו מוקלד ולצרף הצעות מחיר.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות שילוט, לוגו ואיזכור לפרוייקטים שקיבלו מענק מקרן שלם    

פרוייקטים פיזיים
עם סיום פרויקט יתקין הגוף/הארגון במימון שלו שלט המציין את סיועה של קרן שלם.
השלט יותקן על פי כללי הבטיחות.
השלט יותקן בשטח הכניסה במיקום בולט ונראה לעין (למעט במסגרות דיור בהן יותקן במקום מוצנע).
 
להלן ההנחיות :
גודל השלט : 50X70 ס"מ
חומר השלט: זכוכית מחוסמת שקופה (חזקה/ מוקשה)
אופן הכיתוב על השלט : מדבקה בדפוס דיגיטלי בהדפסה אחורית.
מצ"ב דוגמא בפורמט PDF     מצ"ב דוגמא בפורמט JPG
 
  נוסח הכיתוב על השלט : שם הפרויקט- הוקם/ צוייד/ שופץ/ הורחב בסיוע קרן שלם
 
 
דגשים נוספים :
שילוט נוסף של השותפים לפרויקט לא יחרוג בגודלו משילוט הקרן
מתבקש שלט נפרד גם כאשר ישנם מספר שותפים לפרויקט, אלא אם מוסכם על כל השותפים שלט אחד
יש להעביר סקיצה של השלט לאישור טרם ביצוע למיקי כהן, סמנכ"ל פרוייקטים פיזיים
באימייל : mickyc@kshalem.org.il
 
 
פרוייקטים נוספים : הסברה, כנסים, קורסים ועוד
מצ"ב לוגו הקרן להורדה 
אין לעשות שימושים נוספים בלוגו הקרן מעבר למה שצויין בדף זה.