×

הזמנה להגשת הצעות להמשך תמיכה בקורסים ייחודיים בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אקדמיים לשנה"ל תשפ"ג 2022-2023

קרן שלם, הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ברשויות המקומיות, שואפת ופועלת לשיפור מתמיד באיכות חייהם של אנשים עם מש"ה, ומקדמת את המודעות לאוכלוסייה זו בקרב כלל החברה בישראל. אופייה והתנהלותה העתידית של החברה בישראל תלויים בדור העתיד של אנשי המקצוע בתחומי האקדמיה השונים, אשר יקדמו את ההיכרות והחשיפה לאנשים עם מוגבלויות שונות, ביניהן מש"ה, ובכלל זה לימוד אורח חייהם, כישרונותיהם ויכולותיהם בכל תחומי החיים.

ועדת פיתוח מקצועי של קרן שלם מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים בהם מתקיימים קורסים בתמיכת הקרן בשנה"ל הנוכחית תשפ"ב, להגיש הצעות להמשך תמיכת הקרן בקורסים אלו, לשנה"ל תשפ"ג.

מצ"ב קובץ ההנחיות להגשת ההצעות לשנת תשפ"ג

לשאלות ניתן לפנות לתמנע גבאי מרקביץ באמצעות המייל.

 

דילוג לתוכן