×

היבטים חוקיים וחובת דיווח(מדיניות מינהל מוגבלויות)

המאמר לקוח מתוך החוברת מיניות וזוגיות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית – חוברת העשרה , עמ’ 52-53  , קרן שלם, 2020

 

 

 

פריטים קשורים

Skip to content