×

התאמה אישית של טכנולוגיה מסייעת

המאמר לקוח מתוך החוברת הזדקנות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, עמ’ 30-31, קרן שלם, 2022

 

פריטים קשורים