×

שימור איכות חיים של אנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית – מודל לתכנית/שירות בקהילה

המאמר לקוח מתוך החוברת הזדקנות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, עמ’ 43-44, קרן שלם, 2022

 

פריטים קשורים