×
מציג 7 תוצאות מתוך 7

השתתפות ושילוב של אנשים עם מוגבלות בחיי הקהילה נמוכים ביחס לאנשים ללא מוגבלות, ומושפעים בין השאר מגורמים סביבתיים וחברתיים. בפריפריה ובמרחב הכפרי נושא זה מאתגר אף יותר בשל הריחוק והפיזור הגאוגרפי, רמות התפקוד השונות ומגוון הגילאים.
קרן שלם נענתה לאתגר זה, המחייב חשיבה חדשנית ויצרה אפיק סיוע ייעודי המאפשר פתרונות יצירתיים גם לאוכלוסייה המתגוררת שם.

הנכם מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה ביוזמות חברתיות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, חושית, פיזית והנמכה קוגניטיבית המתגוררים בבית המשפחה, ובראיה רב נכותית; לפתח מיזמים המעודדים לאורח חיים פעיל ומשמעותי; להגביר את נוכחותם, נראותם והשתלבותם של אנשים אלו במארג החיים הקהילתי.
תמיכת קרן שלם בתוכנית תקבע בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים שהוגדרו ע”י הנהלת הקרן ומופיעים במסמך ההנחיות. היקף המענק ייגזר מהעלות הכוללת, מהשותפים לתוכנית ומהחלטות הנהלת הקרן.

שיתוף נציגת הקרן בתוכנית יעשה כבר בשלביה הראשונים של התוכנית.

לתשומת לבכם :
הוועדה המקצועית של קרן שלם תדון רק בבקשות למענקים עבור אירועים או תכניות שיתקיימו לאחר מועד הוועדה (תכניות עתידיות), לא ידונו בקשות עבור אירועים שכבר התקיימו.

למידע נוסף : תמנע גבאי מרקביץ, מנהלת התחום | [email protected]

 


 

השתלבות פעילה בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משפרת את איכות חייהם ותורמת למיצובם בקהילה ובחברה. אולם, השתתפותם בחיי הקהילה נמוכה משמעותית ביחס לאנשים ללא מוגבלות ומושפעת בין השאר מגורמים סביבתיים ...

מציג 7 תוצאות מתוך 7