×
מציג 11 תוצאות מתוך 11

 

הסברה הינה כלי בעל השפעה חיובית על עמדות ומאפשרת הסרת חסמים המובילה לקבלה של אנשים מוגבלות בקהילה.
אחת ממטרות הקרן היא הגברת החשיפה והמודעות לאדם עם מוגבלות- יכולותיו, הישגיו וחייו בקרב הציבור הרחב, אנשי מקצוע, משפחות, מעסיקים, קהילה,  תנועות נוער, תלמידי בתי ספר וכדומה.

רשות המעוניינת להוביל שינוי עמדות ושינוי חברתי ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, חושית פיזית והנמכה קוגניטיבית, מוזמנת להסתייע בקרן שלם.
תמיכת קרן שלם תיקבע בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים שהוגדרו ע”י הנהלת הקרן ומופיעים במסמך ההנחיות. היקף המענק ייגזר מהעלות הכוללת, מהשותפים לתוכנית ומהחלטות הנהלת הקרן.

שיתוף נציגת הקרן יעשה כבר בשלבים הראשונים של התכנון.

לתשומת לבכם :
הוועדה המקצועית של קרן שלם תדון רק בבקשות למענקים עבור אירועים או תכניות שיתקיימו לאחר מועד הוועדה (תכניות עתידיות), לא ידונו בקשות עבור אירועים שכבר התקיימו.

למידע נוסף :

חני קריספין, רכזת פרוייקטים | [email protected]
אפרת מידני, מנהלנית תחום חברה וקהילה | [email protected]

 

 


 

משרד הפנים קבע כי אשכול רשויות מקומיות הינו צורה חדשה של איגוד ערים המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו. האשכול מבוסס ...

מציג 11 תוצאות מתוך 11