×

סרטון להגברת המודעות לנושא הליך קבלת החלטות נתמכת

מתוך אתר האפוטרופוס הכללי 

 
קבלת החלטות נתמכת הינה הסדר משפטי המאפשר לאדם המסוגל לקבל החלטות בעצמו אך מתקשה בכך, לקבל סיוע בקבלת מידע מונגש הנדרש לו וכן סיוע במימוש החלטות שקיבל, באמצעות מינוי של אדם אחר המכונה “תומך החלטה” על ידי בית המשפט. המינוי נעשה מרצונו של מקבל ההחלטות ובהסכמתו ויש לו אחריות מלאה על טיב החלטותיו.
 
מטרת סרטון זה להגביר את המודעות לנושא הליך קבלת החלטות נתמכת
 
 


פריטים קשורים

Skip to content