לומדת לילך מבוססת על תוצר שפותח במסגרת פרויקט גמר לתואר ראשון, תשע"ו, בפקולטה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון על ידי נועה מיינרט ושחר .מור בהנחיית ד"ר היילי ויגלט-מרום ונגה רזניק בשיתוף : נילי בן דור ושושי אספלר מאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית ושרון גנות מקרן שלם הלומדה לוותה במחקר הערכה שבוצע על ידי ד"ר עדי לוי ורד ונגה חן, מכלול – יח' מחקר והערכה של קרן שלם

 

וועדת היגוי מלווה למיזם ההתאמה התרבותית של לילך

 

  • שרון גנות, מנהלת ידע ומחקר, קרן שלם
  • שושי אספלר, מנהלת מעון עתידות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
  • ענת פרנק, מנהלת תחום תוכניות ייחודיות, השרות להערכה והכרה, אגף להערכה, הכרה ותכניות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
  • נעמה שביט, מנהלת תחום פיתוח ידע והכשרת כוח אדם, השרות להערכה והכרה, אגף להערכה, הכרה ותכניות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
  • רמה מרינוב כהן, מנהלת פיתוח למידה, סיגניפיקסט מדיה בע"מ
  • חיה יוסף, אחות ראשית, מ"מ מנהל שירותי בריאות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
  • שלומית אילן, ממלאת מקום אחות ראשית לאנשים עם צרכים מיוחדים, מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי

 

סיוע בפישוט לשוני : רוני אנקורי, מנהלת מערך תעסוקה ומרכז יום רחובות, מעונות גל

דילוג לתוכן