A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית    

התנהגות מאתגרת הינה נפוצה בקרב ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ולכן חשוב להבין את מקורה ואת דרכי ההתערבות האפשריים. המאמר מתאר מהי התנהגות מאתגרת וגורמים אפשריים התרחשותה. כמו כן, בהמשך המאמר מוצגות דרכי התערבות המושתתות על גישות טיפוליות שונות.

המאמר פורסם לראשונה ב-2011, באסופת המאמרים "משילוב להשתלבות" בעריכת ד"ר מאיר חובב וד"ר בני הוזמי בהוצאת בית איזי שפירא.

 

למאמר המלא לחץ כאן.

לסיכום המאמר בשפה העברית לחץ כאן

לסיכום המאמר בשפה הערבית לחץ כאן

המאמר סוכם ותורגם על ידי מכלול יחידת המחקר והערכה של קרן שלם באישורו של המחבר בשנת 2017.

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית    

התנהגות מאתגרת הינה נפוצה בקרב ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ולכן חשוב להבין את מקורה ואת דרכי ההתערבות האפשריים. המאמר מתאר מהי התנהגות מאתגרת וגורמים אפשריים התרחשותה. כמו כן, בהמשך המאמר מוצגות דרכי התערבות המושתתות על גישות טיפוליות שונות.
התנהגות מאתגרת הינה התנהגות חריגה, תכופה וממושכת אשר יכולה לגרום לפגיעה באדם עם מוגבלות שכלית או סביבתו, שהצוות המטפל יכול להתמודד עמה.
התנהגות מאתגרת מקורה בצורך לא ממומש, אשר מוביל לדחק ותסכול המובילים לביטויים שונים של התנהגות מאתגרת.
 
המאמר סוכם באישור הכותב ד"ר בני הוזמי, ופורסם לראשונה ב-2011, באסופת המאמרים "משילוב להשתלבות" בעריכת ד"ר מאיר חובב וד"ר בני הוזמי בהוצאת בית איזי שפירא.

למאמר המלא לחץ כאן.
 
לסיכום המאמר בעברית לחץ כאן
 
לסיכום המאמר בערבית לחץ כאן

 התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם פיגור שכלי   מאמרו של דר' בני הוזמי, מתוך אסופת המאמרים "משילוב להשתלבות" (2011)  

מאמרו של דר' בני הוזמי, מתוך אסופת המאמרים "משילוב להשתלבות" (2011) בעריכת דר' מאיר חובב ודר' בני הוזמי בהוצאת בית איזי שפירא.

אנשים עם מוגבלות שכלית וביטויים התנהגותיים לא נורמטיביים הוגדרו במשך שנים רבות כ"רב-בעייתיים" או עם "הפרעת התנהגות".
מטרת מאמר זה הינה להתחקות מנקודת מבט אמפתית אחר שורשיהם של ביטויים התנהגותיים לא שגרתיים בראייה רב-תחומית ולהציע דרכי התערבות. העקרון המנחה אותו טבע יאנוש קורצ'אק – אין ילד רע אלא ילד שרע לו – הינו מוטיב במאמר זה. הנחת היסוד היא כי התנהגות מאתגרת הינה "שפה" (גם אם לא מקובלת) באמצעותה מתריע האדם על חסר סובייקטיבי במענה לצרכיו הקיומיים. האתגר שבהתנהגות המאתגרת הינו לזהות את החסר ולנסות במידת האפשר לנסות להתאים לו מענה בדרכים ראויות.

 

לפריט המלא
קרא | הורד