A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

הערכת שביעות רצונם של אנשים עם פיגור שכלי מהסובב הפיזי במסגרות דיור ותעסוקה בקהילה   מק"ט 16 | חוקרים נוספים: ד"ר ארכ' יוסיפיה מיכלק  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

זהו מחקר גישוש, העוסק בהערכת סובב פיסי ובחקר משתמשים במסגרות דיור ותעסוקה מוגנות, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. המחקר משלב שני תחומי ידע: תחום הארכיטקטורה ותחום העבודה הסוציאלית. בתחום הארכיטקטורה, המחקר בחן את מאפייני הסובב הפיסי במסגרות אלו. בתחום העבודה הסוציאלית, המחקר בדק את שביעות הרצון מהסובב הפיסי של הלקוחות המשתמשים באותם בנינים (דיירים או חניכים מועסקים) וכן את שביעות הרצון של אנשי הצוות העובדים באותם בנינים. גובשו המלצות לשפור סובב פיסי בכל מסגרת שנבדקה, וכן המלצות לגבי הנחיות תכנון עתידיות לגבי הסובב הפיסי במסגרות דיור ומסגרות תעסוקה מוגנות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


מסגרות הדיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי: מאפיינים, צרכים וכיווני תכנון עתידיים   מק"ט 2  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

בעשורים האחרונים התפתחו בישראל חלופות דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, כמסגרות דיור חוץ-ביתיות. המחקר בודק בעזרת שאלונים את עמדותיהם של צרכני הדיור הקהילתי עצמם והוריהם. נמדדו חופש בחירה להחליט בנושאים יומיים, מידת השותפות של הדיירים בקבלת החלטות הקשורות למסגרת, ושביעות רצון מהחיים, כמדדים לאיכות חיים, שנמצאה שונה במסגרות הדיור השונות. נבדקה גם האם ישנה עדיפות למפעיל פרטי על פני אקי"ם או עמותות ציבוריות, אך באף אחד מהמדדים לא נמצא יתרון למפעיל הפרטי על פני שני המפעילים האחרים. עולה כי, מספר הדיירים ורמת הפיקוח קשורים בצורה שונה להתנהגות מסתגלת ולהתנהגות בלתי מסתגלת.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד