A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

השפעת תוכנית התערבות באמצעות בעלי חיים על אנשים עם פיגור שכלי   מק"ט 13 | מחברים נוספים: יוסף טירקל, שני דורון  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מחקרים שונים מלמדים כי לבעלי חיים השפעה על בני אדם מבחינה נפשית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית. במחקר זה נעשה ניסיון לבדוק את ההתערבות בעזרת בעלי חיים על קבוצות יחסית גדולות של נבדקים. עוד, נעשה ניסיון ללמוד כיצד התערבות בעזרת בעלי חיים שונים עשויה לשפר את תחושת הרווחה, המיומנויות החברתיות ומידת השליטה בגוף אצל בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). מטרת המחקר היתה לבדוק את ההשפעות של ההתערבות בעזרת סוסים, כלבים וחיות פינת חי על בעלי מש"ה בדרגה קלה עד בינונית. בממצאים נראה שבעלי חיים עשויים לשפר את דרגת ההתאמה בין בני אדם עם צרכים מיוחדים לבין סביבתם.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


סקר צרכים של מבוגרים וקשישים עם פיגור שכלי בקהילה   מק"ט 1 | מחברים נוספים: ניצה בוכנר, חני דניס מור, רות וייס צוקר  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

התארכות תוחלת החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), הפכה את קבוצת אנשים אלו בגילאים מתקדמים, למשמעותית יותר בקרב אוכלוסיית המש"ה החיים בקהילה ובמוסדות. הסקר בא לשפוך אור על אוכלוסייה זו החיה בקהילה, תוך איתור צרכיהם המיוחדים, ובדיקת המענה הקיים עבורם, בשירותים בקהילה. הסקר נערך על בני 45 ומעלה, ברמת מש"ה בינונית עד קשה. נערכו השוואות המתייחסות לרמת המש"ה, לגיל ולמין הנחקרים. נמצאו הבדלים משמעותיים ברמת הדיווח בעצמי של המטופלים, בנוגע לתפקודם בחיי היום יום, בחברה ובקהילה, אל מול הדיווח ממטפליהם העיקריים. כמו כן נמצא הבדל בדיווח המטופלים בנושאים אלו, בהשוואה מגדרית.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד