A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

חווית הפרידה עקב המעבר מבית המשפחה למסגרת חוץ ביתית   מק"ט 543 | מנחים : ד"ר מרים ברזון, ד"ר רונית ליכטנטריט  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הייתה ללמוד על חווית המעבר מבית המשפחה למסגרת חוץ ביתית – מוסדית עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). בתהליך ניתוח הנתונים זוהו ארבע תמות מרכזיות. ממצאי המחקר עלו על שתי סוגיות מרכזיות לדיון: המוסד זה לא בית ודפוס פסיבי אקטיבי. סוגיית ה'מוסד זה לא בית' דנה בשאלה מה טיבו של המוסד כחלופה לבית המשפחה? ונבחנה אל מול משמעויות המושג 'בית'. סוגיית הפסיבי - אקטיבי מרכזית בשל היותה מלמדת על חווית המעבר כחוויה שבה הפרט אינו חש שותף - חוויה של תלות וסבילות בהחלטות משמעותיות שקשורות לחייו.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד