A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

דף מידע לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם לשנת 2017-2018 : מינהל מוגבלויות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים    

דף מידע מיועד לאנשים עם מגבלויות ובני משפחותיהם.

הדף מרכז את הישגי אגפי ושירותי המינהל לשנת 2017 המהווים תכניות פעולה שימשכו גם בשנת 2018.
בנוסף הוא מציג את היעדים והתכניות חדשות לשנת 2018.

לעיון בדף המידע

 כנס תוכניות עבודה לשנת 2018 - מינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים    

כנס תוכניות העבודה לשנת 2018 נערך השנה בחנוכה ה- 19.12.17 במלון גני ירושלים.
בכנס נערך סיכום של השנה החולפת וכן הצגת תוכניות לשנה הקרובה.

להלן המצגות שהוצגו במסגרת הכנס : 

סיכום פעילות שנת 2017 עיקרי תכנית עבודה לשנת 2018 - מר גדעון שלום, ראש המינהל

אגף בכיר קהילה – גב' ויויאן אזרן, מנהלת האגף

אגף בכיר דיור – גב' אורנה יוגב, מנהלת האגף

אגף בכיר הערכה, הכרה ותוכניות - מר מארק שמיס, מנהל האגף

שירות שיקום תעסוקתי ומקצועי – ד"ר שלי נורדהיים, מנהלת השירות

שירות הבריאות – גב' חיה יוסף, אחות ראשית

 

המצגות לקוחות מתוך קהילת הידע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 הזוכים בנקודות אור לשנת 2017 של מינהל המוגבלויות    

מתוך דברי ההקדמה של החוברת : 

"נקודת האור" היא דרך לציין עשייה או קידום מהלך שנועד להיטיב עם איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות.
סמנכ"ל בכיר וראש מינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, גדעון שלום, מינה וועדה לבחירת נקודות האור של המינהל לשנת 2017.
הוועדה מנתה שבעה חברים המייצגים את אוכלוסיית האנשים עם המוגבלות מהיבטיה השונים:
אדם המתמודד עם מוגבלות; אנשי מקצוע בעבר ובהווה; והורה (אם לאישה צעירה המתמודדת עם מוגבלות).
בראשות הוועדה עמד ד"ר מאיר חובב שהיה המנהל הראשון של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והקדיש את חייו לאנשים המתמודדים עם מוגבלות בתפקידיו השונים. ביטוי לעבודתו ניתן לראות בקריירה המרשימה שלו ובספרים הרבים אותם כתב במקצועיות וללא לאות.
הוועדה בחרה בשני מפעלי חיים של אנשי עשייה וחזון, אשר הקדישו חייהם לפיתוח שירותים מיוחדים לאנשים המתמודדים עם מוגבלויות וב- 16 מסגרות/תכניות מצטיינות בדיור בקהילה.
הקריטריונים להצעת המועמדות כללו: מעורבות והשתלבות בקהילה, קשר עם משפחות, פעילות פנאי, תעסוקה, קידום בריאות ואורח חיים בריא, תכניות ויוזמות חדשניות, תכנית קידום אישית או קבוצתית או פיתוח ידע, התנדבות, תכניות לפיתוח המשאב האנושי פיתוח פיסי כגון: אסתטיקה, בטיחות טכנולוגיה, נגישות ועוד.
אנו גאים להציג לפניכם את הזוכים אשר נבחרו להוות את נקודות האור לשנת 2017 :
הערכתי הכנה לכל הזוכים, המפעילים והמסגרות על מגוון של עשייה מקצועית חדשנות וקידום איכות חייהם של האנשים המתמודדים עם המוגבלות ולכל חברי הוועדה שעשו את הבחירה מתוך 64 מועמדים ראויים.
בכוונתנו להמשיך את מסורת "נקודות האור" בשנים הבאות בחג החנוכה.


גדעון שלום סמנכ"ל בכיר ראש מינהל מוגבלויות

להורדת חוברת הזוכיםהקמת מנהל מוגבלויות - עדכון סטטוס לתאריך ה- 02/08    

 
שלום רב,
בשעה טובה הריני להביא לידיעתכם עדכון נוסף בכל הקשור בתהליך
ההתקדמות בביסוס מינהל מוגבלויות במשרד

 

בברכה

גדעון שלום
סמנכ"ל בכיר וראש מינהל מוגבלויות

 

לפריט המלא
קרא | הורד


דו"ח מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) לשנת 2016   עבור משפחותיהם של אנשים עם מש"ה  

מתוך דברי הפתיחה של גדעון שלום, מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה):

"אני שמח לשתף אתכם זו השנה הרביעית בפעילויות העיקריות שהאגף למוגבלות שכלית
התפתחותית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ביצע במהלך שנת 2016 ולהציג בפניכם את התוכניות המרכזיות שלנו לשנת 2017.
הפעילות מבוססת על המשכיות ורצף, כך שבחלקים נרחבים מהתוכנית אנו עוסקים במהלכים רב שנתיים, המצטברים כל אחד בתחומו, למהלך כולל שעיקרו שיפור מתמיד באיכות החיים של האנשים המטופלים במסגרות ובמערכות האגף."

לעיון בדו"ח המלא לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד


אגף מוגבלות שכלית התפתחותית, סיכום שנת 2016 ודגשים לשנת 2017    

ב- 21/12/16 התקיים במרכז הבינלאומי שלוה בירושלים יום הצגת תכניות של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד העבודה והרווחה.

המצגת המצורפת מסכמת את פעילות האגף לשנת 2016 בכל היחידות והשירותים השונים ופורשת את הדגשים של תכנית הפעילות המתוכננת לשנת 2017.

ניתן למצוא את המצגת גם בקהילת הידע של האגף.

 
לצפייה במצגת לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד


אוגדן שירותים ותכניות לטיפול באדם עם מוּגבּלוּת שכלית התפתחותית   עורכים : נילי בן דור, נורית כהן, אריה שמש  

אוגדן זה מהווה ארגז כלים בסיסי, אשר מרכֵּז בתוכו מושגים העוסקים במוגבלות שכלית התפתחותית, סוקר שירותים הניתנים על ידי האגף ומציג את תיאורי התפקידים של אנשי המקצוע באגף. 

הוא מיועד לכל מפקח חדש המשתלב בעבודת האגף  אשר יוכל לעשות שימוש באוגדן זה כחלק מהכשרתו לתפקיד, זאת בנוסף לאוריינטציה עם אנשי המקצוע האחרים באגף.

האוגדן נמצא גם בקהילת הידע של האגף לטיפול באדם עם מש"ה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


בריאות ומוגבלות שכלית התפתחותית - הכנס החמישי של יח' הבריאות של האגף לטיפול באדם עם מש"ה   שיתקיים ב- יום רביעי, 29.06.2016, כ"ג סיוון תשע"ו ברמת אפעל  

הכנס מיועד לאנשי מקצוע בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית והוא נערך מזה השנה החמישית.
השנה הכנס יתמקד בגיל המבוגר ויעסוק בנושאים הבאים : תחלואה בגיל המבוגר, הזדקנות ותסמונת דאון, שיקום שמיעה בקרב מזדקנים וסוגיות דנטליות.
 
הכנס מיועד לאנשי מקצוע בתחום מקצועות הבריאות ומותנה ברישום מראש.
 
בכנס ינתן פרס הרופא הראשי של האגף.

 

לסדר יום ולתכני הכנס לחץ כאן.

להורדת טופס רישום לכנס לחץ כאן

 עלה לאויר האתר המחודש של האגף לטיפול באדם עם מש"ה    

 -

האתר מרכז בתוכו מידע נרחב ומגוון למשפחות בנושאים שונים כגון : זכויות, שירותים, עזרים, מערכי תמיכה ועוד.

לכניסה לאתר יש ללחוץ כאן

 

 דו"ח מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)   עבור משפחותיהם של אנשים עם מש"ה  

מתוך דברי הפתיחה של גדעון שלום, מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה):
"אני שמח לשתף אתכם זו השנה השלישית בפעילויות העיקריות שהאגף למוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ביצע במהלך שנת 2015 ולהציג בפניכם את התוכניות המרכזיות לשנת 2016.

הפעילות מבוססת על המשכיות ורצף, כך שבחלקים נרחבים מהתוכנית אנו עוסקים במהלכים רב שנתיים, המצטברים כל אחד בתחומו, למהלך כולל שעיקרו שיפור מתמיד באיכות החיים של האנשים המטופלים במסגרות ובמערכות האגף."

מצורף הדו"ח המלא.

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד