דו"ח מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)   עבור משפחותיהם של אנשים עם מש"ה    
מתוך דברי הפתיחה של גדעון שלום, מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה):
"אני שמח לשתף אתכם זו השנה השלישית בפעילויות העיקריות שהאגף למוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ביצע במהלך שנת 2015 ולהציג בפניכם את התוכניות המרכזיות לשנת 2016.

הפעילות מבוססת על המשכיות ורצף, כך שבחלקים נרחבים מהתוכנית אנו עוסקים במהלכים רב שנתיים, המצטברים כל אחד בתחומו, למהלך כולל שעיקרו שיפור מתמיד באיכות החיים של האנשים המטופלים במסגרות ובמערכות האגף."

מצורף הדו"ח המלא.

 

 


לפריט המלא
קרא | הורד