עלה לאויר האתר המחודש של האגף לטיפול באדם עם מש"ה      
 -
האתר מרכז בתוכו מידע נרחב ומגוון למשפחות בנושאים שונים כגון : זכויות, שירותים, עזרים, מערכי תמיכה ועוד.

לכניסה לאתר יש ללחוץ כאן