קול קורא להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות שכלית התפתחותית לשנת 2018      
 -
הועדה למחקר של קרן שלם מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לחוקרים או גופים, לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובב אותו.
 
להלן הקול הקורא בקובץ המצורף להורדה.

להנחיות המפורטות להגשת הצעות, לחץ כאן.