הנחיות להגשת בקשה למימון מחקר או דוקטורט או תזה בתחום המוגבלות השכלית    

להורדת ההנחיות לשנת 2020

להורדת ההנחיות לשנת 2021