אב״ן דרך: אזור בריאות נגיש לקידום בריאות ובטיחות בקרב אנשים עם מוגבלות -ערכות בפישוט לשוני      
סדנת אב״ן דרך, לקידום אורח חיים בריא, מבוססת על מודל הוליסטי של ״גלגל אורח חיים בריא״ הנוגע בכל מעגלי החיים הסובבים אותנו. המודל פותח באוניברסיטת אורגון לבריאות ומדע בארה״ב.
בשנת 2014 הושקה ערכה ראשונה, מותאמת לחברה הישראלית, לכלל משתתפי התכנית, בפיתוחה של רנדי גרבר מג׳וינט ישראל בשיתוף עם כל שותפי התכנית במשרדי הממשלה ובקרן משפחת רודרמן.
 
ערכה זו מהווה חוברת עבודה המלווה את הסדנא כולה, היא איננה מחליפה את ההשתתפות בסדנא, אלא משמשת כלי עזר בתהליך לקידום אורח החיים הבריא שלכם.
  1. ערכת משתתף
  2. ערכת משתתף בפישוט לשוני
  3. ערכת משתתף בפישוט לשוני מתורגמת לערבית ומותאמת תרבותית לחברה ערבית
  4. ערכת משתתף מתורגמת לערבית ומותאמת תרבותית לחברה ערבית
  5. ערכת משתתף מותאמת לחברה חרדית
  6. ערכת משתתף בפישוט לשוני מותאמת לחברה חרדית