מענקים לכנסים וימי עיון הם ערוץ סיוע נוסף של קרן שלם המאפשר חשיפת תחום המוגבלות השכלית בפני קהלי יעד מגוונים.

הקרן שותפה בתכנון ובתמיכה כספית בכנסים מקצועיים ובימי עיון העוסקים בתחום המוגבלות השכלית, השירותים לאוכלוסייה והכשרת כוח אדם העוסק בתחום.
על הפניה לקרן להיעשות בשלבים הראשוניים של תכנון הכנס.
הקרן תהיה שותפה באחת מהוועדות המובילות של הכנס.

להלן הנחיות להגשת בקשה לסיוע במימון כנס או יום עיון.

ריבה מוסקל, מנכ"ל קרן שלם | riva@kshalem.org.il


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

בשנת 2020 יחול שינוי במדיניות הקצאת מענקי הקרן.
הנהלת קרן שלם קבעה סדרי עדיפויות לחלוקת תקציב/משאבי הקרן לשנת 2020 . זאת, על מנת שהקרן תוכל לעמוד בהתחייבויות העבר, ולהמשיך לסייע לפיתוח מענים ושירותים לאנשים עם מש"ה, ברשויות בכל רחבי הארץ.
סדרי העדיפויות משקפים שינוי אשר יתבטא במועדי הגשת הבקשות לקרן ובהקטנת גובה המענקים במגוון תחומי הסיוע.

ההחלטות הוטמעו במסמכי הנחיות להגשת בקשה לסיוע במימון כנס או יום עיון.

 

הנחיות להגשת בקשה לסיוע במימון כנס או יום עיון    


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות שילוט, לוגו ואיזכור לפרוייקטים שקיבלו מענק מקרן שלם    

פרוייקטים פיזיים
עם סיום פרויקט יתקין הגוף/הארגון במימון שלו שלט המציין את סיועה של קרן שלם.
השלט יותקן על פי כללי הבטיחות.
השלט יותקן בשטח הכניסה במיקום בולט ונראה לעין (למעט במסגרות דיור בהן יותקן במקום מוצנע).
 
להלן ההנחיות :
גודל השלט : 50X70 ס"מ
חומר השלט: זכוכית מחוסמת שקופה (חזקה/ מוקשה)
אופן הכיתוב על השלט : מדבקה בדפוס דיגיטלי בהדפסה אחורית.
מצ"ב דוגמא בפורמט PDF     מצ"ב דוגמא בפורמט JPG
 
  נוסח הכיתוב על השלט : שם הפרויקט- הוקם/ צוייד/ שופץ/ הורחב בסיוע קרן שלם
 
 
דגשים נוספים :
שילוט נוסף של השותפים לפרויקט לא יחרוג בגודלו משילוט הקרן
מתבקש שלט נפרד גם כאשר ישנם מספר שותפים לפרויקט, אלא אם מוסכם על כל השותפים שלט אחד
יש להעביר סקיצה של השלט לאישור טרם ביצוע למיקי כהן, סמנכ"ל פרוייקטים פיזיים
באימייל : mickyc@kshalem.org.il
 
 
פרוייקטים נוספים : הסברה, כנסים, קורסים ועוד
מצ"ב לוגו הקרן להורדה 
אין לעשות שימושים נוספים בלוגו הקרן מעבר למה שצויין בדף זה.