קרן שלם מממנת תקנים של מתנדבים במסגרת השרות הלאומי במסגרות יום בקהילה (בדגש על אוכלוסייה סיעודית-טיפולית) בכל רחבי הארץ, הפועלות יום מלא באחריות הרשות המקומית.

המטרה היא לסייע ולתגבר את הצוותים המקצועיים במסגרות יומיות לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
המתנדבים הצעירים מהווים שגרירים ואף עתודה מקצועית. היכרותם עם התחום ועם האנשים יוצרת אצלם עניין ורצון להמשיך בכיוון זה באופן מקצועי במקצועות הבריאות, הטיפול והחינוך. 

קרן שלם מאמינה כי חשיפת תחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית בפני מתנדבי השירות הלאומי מסייעת להעלאת המודעות בציבור לאדם עם המוגבלות, יכולותיו, כישוריו וצרכיו.

 

*כל המתנדבים פועלים במסגרת האגודות המאושרות ע"י משרד החינוך.

 

שולמית גלעדי, אחראית תחום שירות לאומי | office@kshalem.org.il

דיווח פעילות חודשי למתנדב/ת שירות לאומי (שרות לאומי)    

טופס הדיווח חייב להיות חתום בחתימה מקורית וחותמת של מנהל אגף/מחלקת הרווחה ברשות ומנהל המסגרת.
יש למלא את הטופס, להחתים אותו ולשלוח אחת לרבעון ישירות לאגודה המפעילה אליה משתייך מתנדב השירות הלאומי.


לפריט המלא
קרא | הורד


דיווח התחלת עבודה למתנדב/ת שירות לאומי (שרות לאומי)    

טופס דיווח התחלת העבודה במסגרת חייב להיות חתום בחתימה מקורית וחותמת של מנהל אגף/מחלקת הרווחה ברשות ומנהל המסגרת.
יש להחתים את הטופס ולשלוח ישירות לאגודה המפעילה אליה משתייך מתנדב השירות הלאומי.


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות להגשת בקשה לתקן שירות לאומי (שרות לאומי) במסגרות    


לפריט המלא
קרא | הורד