חשיפת תחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית בפני מתנדבי השירות הלאומי מסייעת להעלאת המודעות בציבור לאדם עם המוגבלות, יכולותיו, כישוריו וצרכיו. 

שולמית גלעדי, אחראית תחום שירות לאומי | office@kshalem.org.il

הנהלת הקרן החליטה על שינויים בהקצאת מענקים ובהיקפי הסיוע לשנת 2020. זאת, על מנת שהקרן תוכל לעמוד בהתחייבויות העבר, ולהמשיך לסייע לפיתוח מענים ושירותים לאנשים עם מש"ה, ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ.

הנהלת קרן שלם קבעה סדרי עדיפויות וקריטריונים כפי שמופיעים בהנחיות להגשת בקשה.
שינויים יחולו באופי המסגרות הזכאיות לסיוע במימון תקן , במועדי הגשת הבקשות לקרן ודיוני הוועדות ובגובה המענקים לשנת 2020 במגוון תחומי סיוע.
 
 
באחריות הגופים הפונים להיכנס לאתר להתעדכן ולפנות בהתאם להנחיות.
 

 

הנחיות להגשת בקשה לתקן שירות לאומי (שרות לאומי) במסגרות    


לפריט המלא
קרא | הורד


דיווח פעילות חודשי למתנדב/ת שירות לאומי (שרות לאומי)    

טופס הדיווח חייב להיות חתום בחתימה מקורית וחותמת של מנהל אגף/מחלקת הרווחה ברשות ומנהל המסגרת.
יש למלא את הטופס, להחתים אותו ולשלוח אחת לרבעון ישירות לאגודה המפעילה אליה משתייך מתנדב השירות הלאומי.


לפריט המלא
קרא | הורד


דיווח התחלת עבודה למתנדב/ת שירות לאומי (שרות לאומי)    

טופס דיווח התחלת העבודה במסגרת חייב להיות חתום בחתימה מקורית וחותמת של מנהל אגף/מחלקת הרווחה ברשות ומנהל המסגרת.
יש להחתים את הטופס ולשלוח ישירות לאגודה המפעילה אליה משתייך מתנדב השירות הלאומי.


לפריט המלא
קרא | הורד