קרן שלם סייעה עד היום לעשרות מחקרים אקדמיים בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית שתרמו מדעית ויישומית לקידום ופיתוח השירותים והטיפול בתחום זה.

מאגר כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך המחקרים האקדמיים שנעשו בסיועה של קרן שלם.

כלי המחקר הינם גרסאות שנעשו בהן שימוש על ידי החוקרים עצמם ולכן יתכנו אי התאמות בין פרטי הכלי המקורי לבין הפרטים המתוארים במאגר.

כל המעוניין להשתמש באחד מכלי מחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים.

** בכל פריט מידע בו מצויין המונח – "פיגור שכלי", הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)

שרון גנות, מנהלת תחום ניהול ידע |  sganot@kshalem.org.il

מחקרים איכותניים    

כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך מאגר המחקרים של קרן שלם העוסקים בקידום ושיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) והסובבים אותם. כל המעוניין להשתמש באחד מכלי המחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים.  לקרן שלם אין זכויות על הכלים המוצגים במאגר זה. * בכל פריט מידע בו מצויין המונח "פיגור שכלי", הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)     ראיונות עומק פתוחים לא מובנים התמודדות הורים לילד עם מוגבלות שכלית…

קרא עוד


מחקרים כמותניים    

כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך מאגר המחקרים של קרן שלם העוסקים בקידום ושיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) והסובבים אותם. כל המעוניין להשתמש באחד מכלי המחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים. לקרן שלם אין זכויות על הכלים המוצגים במאגר זה. * בכל פריט מידע בו מצויין המונח"פיגור שכלי", הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)   טפסי הסכמה מדעת  טופס הסכמה מדעת להשתתפות הורה/אפוטרופוס במחקר בשפה הערבית

קרא עוד


כלי מחקר מותאמים לאנשים עם מוגבלות שכלית    

כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך מאגר המחקרים של קרן שלם העוסקים בקידום ושיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם. הכלים הועברו בקרב אוכלוסיות מחקר שהן אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. חשוב לציין כי ההתאמה של כלי המחקר לאוכלוסיה הינה באחריות החוקרים בלבד. כיום תחום פישוט ההנגשת טקסטים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתח ונצבר ידע רב בנושא, מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום בטרם השימוש בכלים. כל המעוניין להשתמש באחד מכלי המחקר, מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי ולוודא את אישור השימוש בלי מבחינת זכויות יוצרים. לקרן שלם אין זכויות…

קרא עוד