×

בואו ללמוד תואר שני בחינוך מיוחד – רב גוניות קוגנטיבית (מוגבלות שכלית)

מורים, בוגרי מדעי החברה, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק
בואו ללמוד תואר שני בחינוך מיוחד – רב גוניות קוגנטיבית (מוגבלות שכלית)
כולל תלמידים ובוגרים ברמה גבולית ו/או עם נכות פיזית/ לקות חושית/ תקשורתית עם מוגבלות שכלית בבתי ספר רגילים או חנ”מ.