×

הזמנה לאירוע : מחוננות באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית לא – תרתי דסתרי

שיערך ביום שלישי |בתאריך ח' בתמוז תשפ"ג | 27.06.23 | בבניין 905, הפקולטה לחינוך בר אילן, אולם 063 קומה1- בין השעות 15:00-18:00

לרישום לאירוע לחצו כאן>>

לסדר היום ומידע נוסף>>

לממצאי המחקר : “מחוננות” באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית בתחום האמנות החזותית –פוטנציאל להכשרה אקדמית ותעסוקתית
המחקר נערך במימון קרן שלם