×

הזמנה לעצרת זיכרון לפרופ’ ראובן פוירשטיין זצ”ל

שתיערך ביום שני ד' בניסן 2.6.14 בשעה 18:30 בבינייני האומה בירושלים
 "האחריות עלינו להמשיך ביתר שאת את חזון האמונה ביכולת האינסופית הטמונה בכל אדם."

אני מתכבד להזמינכם לעצרת השלושים שתתרחש בבניני האומה ביום שני הבא, הפרטים בהזמנה ובדף הפייסבוק.

נתכבד בנוכחותכם!