×

החל הרישום לקורס : רפרנטים לחינוך חברתי מיני לעו”ס מהרשויות המקומיות וממסגרות היום בקהילה מכל הארץ

תאריך פתיחה מעודכן : 10/03/2014
אנו שמחים לעדכן כי לאור הביקוש הרב, נפתח קורס זה גם לעו"ס ממסגרות היום בקהילה, מעמותות וארגונים מפעילים.
שימו לב כי לתאריך הפתיחה החדש ה– יום ב’, 10.03.14, ח’ אדר ב’, תשע"ד

קרן שלם, בשיתוף האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, וביה"ס המרכזי לעובדי רווחה,
שמחים להודיע על פתיחת קורס רפרנטים לחינוך חברתי מיני לעו"ס מהרשויות המקומיות וממסגרות היום בקהילה מכל הארץ

פרטים בקובץ הרישום המצורף!

 

Skip to content