×

היישר מהשטח – קורס בנושא הפנאי לאנשים עם מש”ה למסגרות בחדרה

בימים אלו מתקיים בחדרה קורס פנאי לאנשים עם מוגבלות שכלית, המיועד לעובדים ישירים במסגרות לאנשים עם מש"ה בקהילה, מחדרה וסביבתה.
במהלך הקורס נחשפים המשתתפים לעקרונות המנחים בבניית תוכנית הפנאי, לפנאי כמרחב לביטוי אישי וכן למגוון טכניקות וכלים להעשרת
עבודתם במסגרות היום.
לאחרונה התקיימו שלושה מפגשים חווייתיים וצבעוניים בנושא גינון טיפולי, עם דגש על אפשריות יישום במסגרות אשר אין בהן גינה חיצונית.
שלל רעיונות יצירתיים לגינון פורח ועשיר בתוך המסגרת הובאו עי" מנחת הסדנא, הגב’ נעמי אפל.

לייזום ותכנון הקורס שותפים קרן שלם ,עיריית חדרה והפיקוח המחוזי, מחוז צפון,

את הקורס מבצע עבור קרן שלם מכון טראמפ, בית איזי שפירא ומרכזת גב’ רונית סנפיר.