×

חגיגות במועצה מקומית כפר מנדא

במשך שנים רבות פעל מע"ש ומרכז יום טיפולי סיעודי במועצה המקומית כפר מנדא, במבנה שכור.  עו"ס זאכי עווד, מנהל אגף הרווחה בכפר מנדא, פועל במשך שנים באמונה מקצועיות ונחישות לבניית מרכז יום במבנה קבע.

הוא גייס לצידו את בכירי הרשות ואת חברת א.ד.נ.מ. להפעלת השירותים לליווי מקצועי ושיתוף בתהליך תכנון והבניה.

החזון של זאכי התממש ובפתחה של שנת 2021 זוכים, תושבי כפר מנדא והסביבה עם מוגבלות שכלית התפתחותית, במבנה קבע מעוצב ומתוכנן לצרכיהם של 52 מקבלי שירות במימון והפעלה שוטפת של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קרן שלם והביטוח הלאומי היו שותפים לתכנון כמו גם למימון המבנה ולציוד.

דילוג לתוכן