×

יום העיון “יש עם מי לדבר”

שיערך ביום רביעי, 21.12.2016

היום יתייחס לסוגיות הנוגעות למניעת התעללות באמצעות חינוך מיני חברתי, וחקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות תקשורתית מורכבת

יום העיון מציין את סיכום תקופת הפיילוט של התוכנית להנגשת חקירה והעדה לאנשים עם מוגבלות תקשורתית מורכבת באמצעות תת"ח (תקשורת תומכת וחליפית).


לפרטים נוספים סדר יום ומיקום לחץ כאן