×

כנס מילי בלום השנתי – מוגבלות במרחב ובזמן

שיערך ביום שני| 05.06.23 | בין 09:00-16:30 בקמפוס הר הצופים, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, אולם 283, האוניברסיטה העברית בירושלים