×

אודות קרן שלם

קרן ציבורית של השלטון המקומי בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מי אנחנו

קרן שלם הוקמה בשנת 1983 על ידי מרכז השלטון המקומי, בשיתוף עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למתן סיוע מקיף בתחום פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות. הקרן פועלת מאז כשותפה מרכזית לעשייה החברתית של המדינה.

הקרן מסייעת במענקים, ייעוץ וחשיבה לקידום איכות החיים בקהילה של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה לכל אורך חייו. זאת מתוך הבנה מעמיקה במורכבות הצרכים הטיפוליים של האדם עם מוגבלות עצמו וצרכיו של הסובבים אותו.

במסגרת פעילותה, עוסקת הקרן בפיתוח פיזי של מסגרות בקהילה הנוגעות בכל תחומי החיים וכן בעידוד ותמיכה ביוזמות חדשניות, פיתוח תוכניות השתלמות לאנשי מקצוע, סיוע בהפקות אומנותיות של אנשים עם מוגבלות שכלית, עידוד ומימון פעילות הסברה בקרב קהלי יעד שונים ופיתוח ידע באמצעות מענקים למחקר וכנסים מקצועיים.

קרן שלם מסייעת מדי שנה לכ-200 פרויקטים ומיזמים בכל רחבי הארץ, תוך שיתוף פעולה מלא עם מפקחי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במטה ובמחוזות, נציגי אגפי הרווחה ברשויות המקומיות, גופים מפעילים וגורמים מממנים נוספים אשר לוקחים חלק בתהליך ועדות ההיגוי.

הקרן פועלת בנחישות למיצוי הפוטנציאל של כל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה וזאת במטרה לממש עבורו איכות חיים מיטבית.

חזון הקרן

לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) זכות בסיסית לחיות חיים נורמאליים בסביבתו הטבעית, לממש את הפוטנציאל הגלום בו ולהשתלב במרקם החברתי, התרבותי והתעסוקתי, עד כמה שניתן, בהתאם ליכולתו, לרצונו ולצרכיו.

מטרות פעילות קרן שלם

  • עידוד פיתוח ושיפור מגוון שירותים ייחודיים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
  • יצירת תנאים לשילובם של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחברה
  • הגברת המודעות הציבורית לצרכים של האדם עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית
  • הגברת המודעות הציבורית לצרכים של האדם עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית
  • איסוף ועיבוד נתונים לשם תכנון והקמת שירותים בקהילה
דילוג לתוכן