×

אודות קרן שלם

קרן ציבורית של השלטון המקומי בשיתוף הרווחה והביטחון החברתי

קרן שלם הוקמה בשנת 1983 על ידי מרכז השלטון המקומי, בשיתוף עם משרד הרווחה והביטחון החברתי למתן סיוע מקיף בתחום פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות. הקרן פועלת מאז כשותפה מרכזית לעשייה החברתית של המדינה.
החל משנת 2023 הורחבה הקרן לסיוע לפיתוח שירותים גם לאנשים עם מוגבלות חושית,פיזית והנמכה קוגניטיבית.

הקרן מסייעת במענקים, ייעוץ וחשיבה לקידום איכות החיים בקהילה של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה לכל אורך חייו. זאת מתוך הבנה מעמיקה במורכבות הצרכים הטיפוליים של האדם עם מוגבלות עצמו וצרכיו של הסובבים אותו.

במסגרת פעילותה, עוסקת הקרן בפיתוח פיזי של מסגרות בקהילה של האדם עם מוגבלות לכל אורך חייו. זאת מתוך הבנה מעמיקה במורכבות הצרכים הטיפוליים של האדם עם מוגבלות עצמו וצרכיו של הסובבים אותו.

במסגרת פעילותה, עוסקת הקרן בפיתוח פיזי של מסגרות בקהילה הנוגעות בכל תחומי החיים וכן בעידוד ותמיכה ביוזמות חדשניות, העשרה לאנשי מקצוע, סיוע במגוון מיזמים עבור ושל אנשים עם מוגבלות שכלית, חושית, פיזית והנמכה קוגניטיבית, עידוד ומימון פעילות הסברה בקרב קהלי יעד שונים ופיתוח ידע גם באמצעות מענקים למחקר וכנסים מקצועיים.

קרן שלם מסייעת מדי שנה לכ-200 פרויקטים ומיזמים בכל רחבי הארץ, תוך שיתוף פעולה מלא עם מפקחי מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי במטה ובמחוזות, נציגי אגפי הרווחה ברשויות המקומיות, גופים מפעילים
וגורמים מממנים נוספים אשר לוקחים חלק בתהליך ועדות ההיגוי.

הקרן פועלת בנחישות למיצוי הפוטנציאל של כל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, חושית, פיזית, הנמכה קוגנטיבית בקהילה וזאת במטרה לממש עבורו איכות חיים מיטבית.

 

סרטון ההסברה של קרן שלם

חזון הקרן

לאדם עם מוגבלות  זכות בסיסית לחיות חיים נורמאליים בסביבתו הטבעית, לממש את הפוטנציאל הגלום בו ולהשתלב במרקם החברתי, התרבותי והתעסוקתי, עד כמה שניתן, בהתאם ליכולתו, לרצונו ולצרכיו.

מטרות פעילות קרן שלם

  • עידוד פיתוח ושיפור מגוון שירותים ייחודיים לאנשים עם מוגבלות 
  • יצירת תנאים לשילובם של האנשים עם מוגבלות  בחברה
  • הגברת המודעות הציבורית לצרכים של האדם עם מוגבלות 
  • הגברת המודעות הציבורית לצרכים של האדם עם מוגבלות 
  • איסוף ועיבוד נתונים לשם תכנון והקמת שירותים בקהילה

לצפייה בתקנון הקרן בעברית>>

לצפייה בתקנון הקרן בערבית>