×

מכרזים

מציג 10 תוצאות מתוך 14

מכרז פומבי לשירותי תחזוקה ופיתוח פלטפורמת לילך – הנגשת תכנים בתחום בריאות האשה לנשים עם מוגבלות

מכרז פומבי מס' 4/2024 מכרז פומבי לשירותי תחזוקה ופיתוח פלטפורמת לילך הנגשת תכנים בתחום בריאות האשה לנשים עם מוגבלות בכל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, ...

הליך התמחרותי למתן שירותי עיצוב וגרפיקה לקרן שלם

הליך התמחרותי מס’ 2/2024 למתן שירותים בתחום עיצוב וגרפיקה --------------------------------------------------------------------------------- קרן לפתוח שירותים עם מוגבלות ברשויות המקומיות (להלן- קרן שלם) מזמינה בזאת יחידים להציע הצעות בעניין מתן שירותי עיצוב וגרפיקה ...

מכרז פומבי למתן הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ למיזמי בנייה ושיפוץ המתבצעים בסיוע מענקי קרן שלם 

מכרז פומבי מס’ 1/2024 למתן שירותי ייעוץ למיזמי בנייה ושיפוץ המתבצעים בסיוע מענקי קרן שלם כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.   קרן ...

הליך התמחרותי למתן שירותי עיצוב וגרפיקה לקרן שלם

הליך התמחרותי מס' 10/2023 למתן שירותים בתחום עיצוב וגרפיקה כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.   קרן לפתוח שירותים עם מוגבלות במדינות מקומיות ...

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3(29) ו -3(א) לתקנות חובת המכרזים

בהתאם לתקנה 3(29) ו-3(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 (להלן : "התקנות") מבקשת קרן "שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות ברשויות המקומיות"  (להלן: "הקרן") להודיע בזאת על כוונתה להתקשר ...

מכרז פומבי למתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות קרן שלם

מכרז פומבי מס' 1/2023 למתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות הקרן כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך. קרן שלם לפתוח שירותים ...

מכרז לביצוע הכשרת צוותים, להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) ומוגבלויות נוספות במסגרות יום בקהילה, בפריסה ארצית

קרן שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ברשויות המקומיות, מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע הכשרת צוותים,להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ומוגבלויות ...

מכרז להגשת הצעות להכנה וביצוע של תכנית שיווקית ללומדות לילך – לומדות להנגשת מידע בתחום בריאות האשה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

קרן שלם הוקמה למטרת פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות (להלן: "הקרן"). הקרן מזמינה בזאת הצעות לתכנית שיווקית ללומדות לילך – לומדות להנגשת מידע בתחום בריאות האשה ...

מכרז להגשת הצעות להתאמת לומדה מקוונת לארבעה מגזרים בחברה הישראלית לרבות התאמה והטמעה של תוכן

קרן שלם הוקמה למטרת פיתוח שירותים בקהילה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות (להלן: "הקרן"). הקרן מזמינה בזאת הצעות להתאמת לומדה מקוונת לארבעה מגזרים בחברה הישראלית, לרבות התאמה והטמעה ...

מציג 10 תוצאות מתוך 14