×

נאמני “נופארק” בנוף הגליל – ינואר 2020

לא עוד מקבלי השרות – אלא נותני שרות ממותגים

כשהרשות פנתה לפני כ 5 שנים לקרן שלם לסייע במימון בניית פינת החי בפארק החדש שנבנה, הציעה הקרן לכרוך זאת בשילוב תושבי העיר עם מש”ה בתעסוקה בפארק. ההצעה תאמה את חזון ראש הרשות מר רונן פלוט כל הצוות הבכיר של הרשות, צוות אגף  רווחה וחברת א.ד.נ.מ מפעילי השרות: שילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה עם משמעותית ובמרקם חיי הקהילה. בנוסף, הרשות הקצתה מיידית מבנה צמוד לפארק.

עולם העבודה של תושבי נוף הגליל עם מש”ה עבר מהפך. להיות מטפלים אחראיים ולא רק תלויים בזולת.  קבוצת נותני שרות “נופארק” הם 30 אנשים עם מש”ה שעבדו עד אז  בעבודות פשוטות של ספירה מיון אריזה וכד’ בקצה אזור תעשיה.  מקבלי השרות הפכו לנותני שרות  בלב ליבה הירוק והפועם של העיר. חברי “נופארק” מתרגשים מהמתרחש בטבע, מגלים מסירות כלפי החי והצומח מתעוררת בהם תחושת אחריות כלפי בעלי החיים התלויים בטיפולם . יש עדות לתהליכים בין אישיים ותהליכי חשיבה של מקבלי השירות כפועל יוצא מחוויית למידה אשר הינה ייחודית ועשירה בהוויית הפעילות במרחב הפתוח. מתקני החי פארק מהווים אטרקציה חווייתית ומלמדת, המבקרים עדים הלכה למעשה למימוש ערך השוויון.

נותנים  הזדמנות מקבלים תמורה שווה.

קרן שלם סייעה במימון פינת החי, שיפוץ וציוד מרכז היום .