×

ספר החגים והמועדים (ימים מיוחדים) המונגש קוגנטיבית

לאורך השנה האחרונה בוצע תהליך מקיף של כתיבת ספר חגים ומועדים (חגי ישראל) מונגש קוגניטיבית.
הספר עובר על כלל חגי ומועדי ישראל ומספק לגבי כל אחד ואחד את המידע העיקרי לגבי אותו המועד. המידע שמאוזכר לגבי כל אחד מן המועדים: מועד החג, המקור לקיום החג, תיאור המנהגים המאפיינים את החג ושיר מאפיין של מועד זה.
כל המידע כתוב בשפה פשוטה אשר לצד התכנים סמלים שנבנו בייחוד לפרויקט זה ומהווים ייצוגים גרפיים של התכנים המרכזיים בכל פסקה ופסקה. מבחינה גרפית, הספר מעוצב בצורה שמאפשרת להתמצא בין הפרקים בצורה נוחה וברורה.
ספר זה מרכז למעשה עבור כולנו את כל המידע הרלוונטי לציון חג בשפה המובנת לכל. מעבר לתרומה המהותית של הדבר לאנשים עם מוגבלות, ארגון המידע בצורה זו מאפשר לכל בית ובית בישראל לקבל את המידע בצורה מאוגדת, מאורגנת ונוחה.

את הספר ניתן לרכוש במספר פורמטים:
א. ספר מרוכז בו מופיע כל המידע המצויין בסדר כרונולוגי.
ב. כעשרים חוברות שבכל אחת ואחת מהן מופיע מידע לגבי אחד מן חגי ישראל. חוברות אלה נמכרות כמארז מהודר.
ג. התקן חיצוני (דיסק און קי) בו המידע מופיע כקובץ קריאה.

לפרטים ניתן לפנות לאורנית אבידן זיו במייל : [email protected]

דוגמא מתוך ספר החגים :