×

קול קורא להגשת בקשות למענקים עבור אירועי הגברת מודעות וחשיפה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

קרן שלם מזמינה בזאת רשויות מקומיות המעוניינות לקדם שינוי עמדות ושינוי חברתי ,
לפנות אליה בהצעות לתוכנית בנושאים האמורים.
התוכנית תיבנה בשיתוף צוות הקרן והפיקוח המחוזי ותהווה בסיס לדיון עם גורמים מקצועיים נוספים.
סכום המענק ייקבע בהתאם להיקף ולמשך התוכנית, לעלויות, לשותפים ולשותפויות, ועל פי שיקול דעת הגורמים המקצועיים בקרן.

פרטים נוספים והנחיות להגשת הבקשה אפשר למצוא באתר קרן שלם/ מענקים/ אירועי הסברה או בקישור המצורף