×

קול קורא להגשת הצעות להערכת תכנית הנגשה קוגניטיבית של אתרי פנאי עבור משפחות ויחידים עם מגבלה שכלית התפתחותית

 קרן שלם והשותפים מזמינים בזאת להגיש הצעות להערכת תכנית הנגשה קוגניטיבית של אתרי פנאי עבור משפחות ויחידים עם
מגבלה שכלית התפתחותית.

להלן ההנחיות בקובץ המצורף.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לשרון גנות, מנהלת תחום ניהול ידע בקרן שלם.