×

קול קורא למחלקות לשירותים חברתיים להשתתפות במיזם סביב תיקון 18 לחוק הכשרות

בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בכל הנוגע לכשרותם המשפטית של אנשים עם מוגבלויות, אשר באו לידי ביטוי בתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב – 1962.
שינויים אלה כוללים, בין היתר, שימת דגש על רצון האדם ולא רק על טובתו, שמיעת האדם ושיתופו בכל החלטה הקשורה לחייו, תפירת חליפה אישית להגנה ומימוש אוטונומיה של כל אדם, ככל האפשר, ומעבר משימוש באפוטרופסות כברירת מחדל, לחלופות מגבילות פחות. במקרה זה, כמו במקרים אחרים של שינויים חקיקתיים, עולה שאלת היישום בשטח, ונדרש גישור על הפער שבין העקרונות הכתובים לבין המציאות היום יומית בה נתקלים העובדים הסוציאלים ברשויות, האמונים על מתן מענה יומיומי לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.

על מנת לסייע לעובדים הסוציאלים ברשויות המקומיות ליישם את שנקבע בתיקון 18, קרן שלם ומשרד הרווחה והביטחון החברתי- מינהל מוגבלויות, החלו במהלך אשר מטרתו להרחיב את הידע אודות התיקון ועקרונותיו, לברר את הדילמות העולות בשטח בתחום זה ולנסות ולגבש מענים לאותן דילמות סביב הטיפול במשפחות. זאת על מנת ללבן את הסוגיות וליצור מאגר ידע מתפתח אשר יעמוד לרשות העוסקים בתחום בעתיד.

מיזם הכשרות המשפטית הינו מיזם משותף עם הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות בבר אילן.