×

קול קורא למשלוח תקצירים למושב מונגש לאנשים עם מש”ה בכנס הבינלאומי השישי של בית איזי שפירא

ברוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות יוזמה חדשה וייחודית של מושב מונגש ומותאם לאנשים עם מש”ה במסגרת הכנס.
חוקרים המעוניינים להציג במושב המונגש יגישו תקצירים בנושאים הנראים להם כבעלי עניין לקהל היעד של המושב.
מציגים שתקציריהם יתקבלו על ידי הוועדה יקבלו סיוע בהנגשת ההרצאה.

להלן ההנחיות להגשת התקצירים

היוזמה משותפת לגופים הבאים :
האגף לטיפול באדם עם מש”ה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
עמותת אלין –בית נועם
קרן שלם
אלווין ישראל
אקים ישראל
בית איזי שפירא