×

קולות קוראים

מציג 5 תוצאות מתוך 95

קול קורא של קרן שלם להצעה עבור סקירת ספרות ומקורות ידע בנושא –

קרן שלם מבקשת לקבל הצעות לכתיבת מסמך הסוקר את הספרות המקצועית הרלוונטית בנושא - תכניות להעלאת המודעות, חינוך לקבלת השונה ושילובו בחברה, בדגש על אוכלוסיות עם מוגבלויות, במערכת החינוך, לתלמידי ...

קול קורא ללקיחת חלק במיזם ההתנדבות הישראלי

המיזם, מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל, מקדם אסטרטגיה בין מגזרית רחבת טווח, במטרה להרחיב ולבסס את היקף ההתנדבות וההשתתפות החברתית בקרב הציבור הישראלי. הוא פועל במטרה להרחיב את המודעות, ...

קול קורא לאיסוף צרכים לקורסים והשתלמויות לשנה”ל תשע”ד 2013-2014

כבכל שנה – קרן שלם ומשרד הרווחה, השרות לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה ממשיכים לפעול עמכם לקידום התמקצעות ומצוינות של כוח האדם העוסק בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית ...

קול קורא למחקרים ייעודיים לשנת 2014

 קרן שלם פועלת ליישום המסקנות שעלו מתוך מגוון המחקרים להם ניתן סיוע במהלך השנים האחרונות. כחלק מההמלצות למחקרי המשך בתחומים שונים וועדת המחקר  של קרן של"ם, הקרן לפיתוח שירותים לאנשים ...

מציג 5 תוצאות מתוך 95